2003 m.

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas

Nr. LT/03/EX/1/0537

Naujausių suvirinimo įrengimų ir technologijų panaudojimas tęstiniame suvirintojų mokyme, remiantis ES šalių patirtimi ir technologine kaita

Projekto tikslas – tobulinti tęstinio profesinio mokymo kokybę ir skatinti mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas stiprinant partnerystę tarp profesinio rengimo dalyvių, Lietuvos verslo įmonių - UAB „Laumetris“, UAB „Maridana“ ir užsienio partnerių – Fronius International GmbH,  CJD Ilmenau ir ESAB International AB.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras

Partneriai: UAB „Laumetris“, UAB „Maridana“

Priimančios organizacijos: CJD Ilmenau(Vokietija),Fronius International GmbH (Austrija), ESAB Iternational AB (Švedija).

Biudžetas: 9602 EUR

Vykdymo eiga. 

Įgyvendinant projektą bus tobulinamos mokytojų profesines kompetencijos, kurios  leis jiems dirbti su naujausiais suvirinimo įrengimais, medžiagomis ir technologijomis. Projekto dalyviai ir  partneriai susipažins su Austrijos, Vokietijos ir Švedijos  mokymo institucijų  patirtimi ir mokymo metodika organizuojant, vykdant tęstinį suvirintojų mokymą, ES šalių verslo įmonėse išbandys įrangą ir tobulins suvirinimo darbų atlikimo techniką. Mokymo centruose projekto dalyviai tobulins praktinius gebėjimus dirbdami su MIG/MAG, TIG, MMA, SAW suvirinimo įranga, ir išmoks pasirinkti  naujausias suvirinimo medžiagas bei režimus.

Kadangi profesinio rengimo centro profesijos mokytojams nėra galimybių Lietuvoje išbandyti naujausius suvirinimo įrengimus ir medžiagas, tobulinti profesinius įgūdžius ir gebėjimus, susipažinti su ES šalių patirtimi vykdant tęstinį mokymą, todėl mainai labiau padėtų spręsti šias problemas. Verslo įmonių atstovai  susipažinę su šių šalių patirtimi tęstinio mokymo srityje galėtų labiau priartinti profesinį mokymą prie mokymo darbo vietoje. Verslo įmonės turėtų siekti įsigyti ir naudoti naują ir modernią suvirinimo įrangą , kuri būtų naudojama ir tęstiniame mokyme.

Projekto dalyvių perimta ES šalių  patirtis vykdant suvirintojų tęstinį mokymą bus panaudota Lietuvoje, tobulinant tęstinio profesinio mokymo programas ir atliekant profesinį mokymą. Projektas bus įgyvendinamas 2003-2004m.

 


 

Comenius 2.2 – dalyvavimas Europos kalbiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, paraiškos Nr. 2003-LT-C2.2-K(K)-00040, Dublinas, Airija

Dalyvis – anglų kalbos mokytoja Živilė Matukienė.

Projekto biudžetas: 1516 eurai

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 08:11