2005 m.

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas

Nr. LT/05/EX/1/0848

Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinio mokymo patirtis užsienio šalių profesinio rengimo įstaigose ir siuvimo pramonės verslo įmonėse

Projekto tikslas – diegti siuvėjo profesijoje veiksmingesnę mokymo formą, kuri efektyviau tenkintų  šio sektoriaus darbdavių poreikius parengti aukštos kvalifikacijos darbininką.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras

Partneriai: Dieveniškių žemės ūkio mokykla, UAB „Texdan

Priimanti organizacija: Kocasinan Kız Meslek Lisesi (Turkija)

Biudžetas: 4580 EUR

Vykdymo eiga.

Projekto metu siuvimo profesijos mokytojos, Kėdainių regiono siuvimo pramonės įmonių darbuotojai turėtų galimybę tiesiogiai susipažinti ir taikyti kitų šalių siuvimo sektoriaus technologijas profesiniame mokyme. Įgytas  naujas  žinias ir patirtį apie naujas technologijas, modernius mokymo metodus pritaikytų savo profesinėje veikloje, ruošiant konkurencingus siuvimo specialybės darbuotojus Vidurio Lietuvos siuvimo pramonės įmonėms. Projekto metu įgyta patirtis leistų parengti metodinę medžiagą ,, Drabužių mazgų naujos technologijos“, palaikyti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, siuvėjų profesinis rengimas taptų veiksmingesnis. Mokytojai įgytų tarptautinės- projektinės patirties, pagilintų anglų kalbos žinias, taptų konkurencingesni ir mobilesni siuvimo profesinio mokymo srityje.

Projekto partneriu pasirinkome profesinio mokymo įstaigą iš Turkijos. Šioje šalyje itin išvystyta tekstilės pramonė, turinti ilgametę patirtį  ir tradicijas. Turkija eksportuoja didelį kiekį siuvimo pramonės gaminių į kitas pasaulio šalis, yra konkurentabili šio sektoriaus pasaulinėje rinkoje. Projekto partneris yra profesinio mokymo centras Kocasinan mergaičių aukštesnioji profesinė mokykla, turinti pažangią patirtį siuvėjo specialybės profesiniame mokyme ir palaikanti  itin glaudžius ryšius su siuvimo verslo įmonėmis.

  


Comenius 1.1 mokyklinis projektas Nr.05-LT-C1-SP-P-099 „Euro kalendorius“

Projekto tikslai:

 • Sudaryti Europos oficialių, tradicinių, asmeninių švenčių, mokyklos įvykių kalendorių.
 • Apgalvoti savo šalies švenčių tradicijas ir jų pristatymą kitiems projekto dalyviams. Tai     padėtų mokiniams plėsti bei gilinti kultūrines, estetines žinias.
 • Domėtis bei stengtis suprasti ES šalių kultūrą ir gyvenimo būdą.
 • Tobulinti anglų k. ir  kitų Europos šalių kalbų žinias ir įgūdžius.
 • Tobulinti bendravimo, IKT integracijos ir naudojimosi žinias.
 • Suprasti Europos šalių skirtumus.
 • Sužinoti daugiau apie ES regionus.

Projekto koordinatorius - Technicum Noord-Antwerpen, Belgija

Projekto partneriai:

 • Stredna priemyselna skola Jozefa Murgasa , Slovakija
 • Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 6, Lenkija
 • Istituto Tecnico Commerciale Statale “C. Rosa”, Italija
 • Kėdainių profesinio rengimo centras, Lietuva

Projekto rezultatai:

 • Atspausdintas ir iliustruotas kalendorius (Rugsėjis-Rugpjūtis) su projekto partnerių šalių šventėmis (oficialiomis, tradicinėmis, mokyklinėmis, asmeninėmis).
 • Sukurtas ir pateiktas Internetinis puslapis su švenčių kalendoriumi ir nuorodomis, kaip patekti į specializuotus puslapius.
 • Pristatytas šventinių dekoracijų, nuotraukų ar paveiksliukų (piešinių) rinkinys, albumas.

Projekto biudžetas: 4692 eurai

 

Prioritetas: 2. Žmogiškųjų išteklių plėtra

Priemonė: 2.4 Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas

Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0004-05

Nuotolinis mokymasis profesinėje mokykloje – lygių galimybių užtikrinimas

IŠ ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto vertė: 675 018,00 Lt

 Projekto trukmė: 42 mėn.

Projekto bendrasis tikslas:
Tikslas – inovatyvaus mokymo(si) metodo tarptautinių vežimų vairuotojų-ekspeditorių profesinio mokymo programoje sukūrimas ir įdiegimas.
Projekto uždaviniai:
1. Parengti projekto dalyvius-mokytojus, kad jie galėtų rengti, publikuoti ir dėstyti nuotolinio mokymosi medžiagą.
2. Parengti mokymo, metodinę medžiagą nuotolinio profesinio mokymo(si) būdui tarptautinių vežimų vairuotojų profesinio mokymo programos moduliams.
3. Publikuoti mokymo, metodinę medžiagą nuotolinio mokymosi aplinkose tarptautinių vežimų vairuotojų profesinio mokymo programos moduliams.
4. Pravesti bandomuosius tarptautinių vežimų vairuotojų profesinio mokymo programos nuotolinio mokymo(si) modulių mokymus praktikoje.
5. Vykdyti projekto ir jo rezultatų sklaidą, tęstinumą.

Projekto prtneriai:

 • Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo moky
 • Utenos regioninis profesinio mokymo centras
 • VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla
 • Viešoji įstaiga “LINAVOS” mokymo centras
 • ANYKŠČIŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 08:15