2008 m.

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas

Nr. LLP-LdV-IVT-2008-LT-0142

 “ Maisto pramonės darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ 

Projekto tikslas –tobulinti maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinių  profesines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinant juos su moderniomis vaisių, daržovių ir grybų konservų gamybos technologijomis, įvertinant pranašumus ir pritaikymą Lietuvos maisto pramonėje.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras

Priimanti organizacija: Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Turkija)

Biudžetas: 11 400 EUR

Vykdymo eiga. 

Mokinių stažuočių projektas yra skirtas maisto pramonės darbuotojo profesijos mokiniams. Jiemsnaudinga susipažinti ir su kitų šalių maisto pramonės nacionalinių maisto produktų gamybos ypatumais: įvairiais padažais, pagamintais iš vaisių ir daržovių; konservais, skirtais vaikų ir dietinei mitybai; konservuotais vaisiais. Taip pat mokiniams reikalinga įgyti naujų žinių apie pramonės įmonių įrengimų valdymą informacinių technologijų pagalba, technologines linijas; susipažinti su  asmens higienos, maisto saugos ir kokybės reikalavimais bei darbo sauga.

Projekto dalyviai stažuotės metu susipažins su užsienio įmonėse naudojamų technologijų naujovėmis, technologiniais įrengimais ir gamybos priemonių galimybėmis; perims gamybos proceso organizavimo patirtį; įgaus socialinės-kultūrinės darbo ir bendravimo skirtingų tautų kolektyve patirties. Projekto veiklos motyvuos tobulinti užsienio kalbos žinias, o įgytos naujos profesinės žinios, socialiniai gebėjimai padidins jų įsidarbinimo galimybes regiono, Lietuvos ir ES turizmo sektoriaus įmonėse.

Projekto priimančiuoju partneriu pasirinkome Turkiją, šalį kurioje maisto pramonės sektorius turi gilias tradicijas. Šios šalies priimančiosios organizacijos turi patirtį rengiant maisto pramonės specialistus ir yra jau pasiekusios šioje srityje pasaulinių laimėjimų. Stažuotės užsienyje integravimas į pirminį profesinį mokymą moksleiviams  galimybes įgyti papildomų kompetencijų ir padėtų jiems įgyti praktinių įgūdžių.

  


Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0119

„Profesinio mokymo dalyvių sąveika ugdymo procese“

Projekto tikslas – plėtoti profesinio mokymo specialistų pedagogines ir bendrąsias kompetencijas, kurios skatintųmokymo aplinkos tobulinimą. Taip pat dalyviai siekė susipažinti su mokymo priemonių kūrimo organizavimu, inovatyvių mokymo metodų taikymu profesinio ugdymo procese, tobulino profesinio mokymo specialistų komunikavimo įgūdžius ir lingvistines kompetencijas.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras

Partneriai: Šeduvos technologijų ir verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla

Priimančios organizacijos: Šolski center Velenje (Slovėnija), Wisamar GbR (Vokietija), International Education College TEMIS (Ispanija), Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Turkija)

Biudžetas: 20 461 EUR

Vykdymo eiga.

Projekto tikslai buvo susiję su projekto dalyvių poreikiais, t.y. buvo tobulinami profesinio rengimo specialistų komunikavimo, lingvistiniai įgūdžiai, inovatyvių mokymo metodų taikymo galimybės. 

Projekto tikslinė grupė buvo trijų profesinio mokymo įstaigų – Kėdainių profesinio rengimo centro, Šeduvos verslo ir technologijų mokyklos ir Joniškio žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo specialistai. Projekto veiklų metu projekto dalyviai įgijo naujų ar atnaujino turimas profesines žinias ir įgūdžius. Dalyviai vyko į keturias šalis – Slovėniją, Vokietiją, Turkiją ir Ispaniją. Dalyviai tobulino šias profesinės kompetencijos sritis: bendravimo ir bendradarbiavimo, profesinio tobulėjimo, ugdymo/si aplinkų kūrimo.  Mainų vizituose jie susipažino su mokymo aplinkos tobulinimu ir  užsienio valstybių patirtimi paremtomis mokymo priemonių kūrimo, inovatyvių metodų taikymo profesiniame rengime rekomendacijomis. Projekto dalyviai pasikeitė darbine patirtimi su užsienio kolegomis, pagerino savo profesinius ir lingvistinius įgūdžius.

Projekto metu sukurti rezultatai - modulio „Bendravimas ir bendradarbiavimas“ programa ir mokymo/si medžiaga, rekomendacijos metodinėms priemonėms parengti, mokymo/si medžiaga profesijos mokytojų kalbiniam ir kultūriniam parengimui. Parengta modulio „Bendravimas ir bendradarbiavimas“ programa bus integruota į profesinio mokymo programų mokymo planą kaip laisvai pasirenkamas dalykas. Parengtos rekomendacijos metodinėms priemonėms parengti  bus naudingos organizuojant metodinių priemonių rengimą ir įteisinimą.

  


Comenius partnerystės projekto Nr. LLP-COM-MP-2008-LT-00059 “ Come and meet us“

Dvišalis projektas: Lietuva, Slovakija

Projekto trukmė: 2 metai, 2008 m. rugsėjis-2010 m.liepa

Pagrindinis projekto tikslas buvo skatinti mokinius mokytis užsienio kalbų, pažinti kitas šalis, jų kultūrą, papročius ir tradicijas bei ugdyti mokinių socialinius bei komunikacinius įgūdžius. Taip pat mes siekėme ir šių uždavinių: atlikti projekte dalyvaujančių šalių dviejų regionų panašumų ir skirtumų tyrimą bei išskirti kokie veiksniai turi įtakos tų regionų patrauklumui; susipažinti su projekte dalyvaujančių mokyklų regionų istorija ir kultūra; išmokti naudotis moderniomis komunikacinėmis technologijomis ir patobulinti skaitmeninę kompetenciją; patobulinti gimtųjų ir anglų kalbos žinias ir vartojimo įgūdžius; integruoti projektą į mokymo turinį;  tobulinti mokinių mokymo/si gebėjimus, asmenines, tarpkultūrines, socialines, pilietines kompetencijas; plėtoti mokinių kūrybines iniciatyvas ir bendradarbiavimą.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 08:21