2009 m.

Socialinė partnerystė-profesinio mokymo kokybės užtikrinimas

LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0232

Projekto tikslas – plėtoti profesiniame mokyme dalyvaujančių specialistų strategines ir bendrąsias kompetencijas, kurios skatintųsėkmingą socialinę partnerystę.

Projekto uždaviniai:

 1. Susipažinti su profesinio mokymo programų kūrimo ir jų poreikio tyrimo organizavimu.
 2. Susipažinti su socialinių partnerių išteklių pritraukimu ir panaudojimu.
 3. Įgyti socialinių partnerių dalyvavimo profesinio mokymo įstaigos veiklos tobulinime ir vertinime gerosios praktinės patirties.
 4. Įgyti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo patirties.
 5. Tobulinti profesijos mokytojų kalbines ir bendrakultūrines kompetencijas.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto partneriai Lietuvoje:  UAB ,,Kėdainių konservų fabrikas“, UAB ,,Vesiga“, UAB ,,Linas Agro“ Grūdų centras KŪB, UAB ,,Vikeda“, UAB ,,Vikrema“, UAB „Transporto vystymo grupė“, VšĮ Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras

Priimančiosios organizacijos:Kayseri Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ve Endustri Meslek Lisesi Mudurlugu, Centro de Linguas Intergarbe, Sans Frontier Europe,Europartners 2000 foundation, Wisamar GbR

Biudžetas: 23 712 EUR
Vykdymo eiga: profesinio mokymo specialistai ir socialiniai partneriai mainų vizituose susipažins su užsienio valstybių patirtimi vystant socialinę partnerystę tarp profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių. Taip pat patobulins turimą profesinio mokymo organizavimo patirtį, t.y. susipažins su profesinio mokymo programų poreikių tyrimo organizavimu, profesiniam mokymui reikalingų išteklių pritraukimu ir jų efektyviu panaudojimu, kvalifikacijos vertinimo priemonių parengimu. Projekto dalyviai vyks į Bulgariją, Vokietiją, Portugaliją, Maltą ir Turkiją. Mainų vizituose Turkijoje ir Vokietijoje dalyvaus  inžinerinių ir technologinių profesijų, o Portugalijoje, Bulgarijoje – paslaugų ir verslo sektorių profesinio mokymo specialistai. 

  


Paslaugų sferos specialybių mokinių profesinių kompetencijų tobulinimas užsienyje


LLP-LdV- IVT-2009-LT-0296


Projekto tikslas – tobulinti paslaugų sektoriausspecialybių mokinių  profesines žinias ir praktinius įgūdžius,   vystyti jų verslumo gebėjimus.

   Projekto uždaviniai:

 • Ugdyti mokinių praktinius įgūdžius siekiant jų pasitikėjimo savimi profesinėje veikloje.
 • Vystyti mokinių  bendravimo ir bendradarbiavimo praktinius įgūdžius.
 • Įgyti praktinės patirties efektyviai dirbti komandoje plėtojant toleranciją skirtingiems požiūriams ir socialinei įvairovei.
 • Susipažinti su darbo kultūra tarptautinėse paslaugų sektoriaus įmonėse.
 • Tobulinti mokinių kalbines ir bendrakultūrines, profesinio tobulėjimo kompetencijas.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras
Partneriai: Šiaulių profesinio rengimo centras
Priimančiosios organizacijos: International Education College TEMIS (Ispanija), Mugla Anadolu Meslek Ve Kiz Meslek Lisesi(Turkija).

Biudžetas: 23 763 EUR
Vykdymo eiga: projekto dalyviai - Kėdainių ir Šiaulių profesinio rengimo centrų mokiniai, kurie mokosi pagal padavėjo-barmeno, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, siuvinių gamintojo programas. Stažuotės planuojamos Turkijoje (2010 m. vasario mėn.), Ispanijoje (2010 m. kovo mėn.).

Stažuočių trukmė – 4 savaitės.
Projekto dalyviai stažuotės metu susipažins su užsienio šalių svetingumo kultūra ir tradicijomis. Stažuotė užsienyje prisidės prie bendrakultūrinės, kalbinės, profesinio tobulėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimo. Jie sugebės dirbti naujoje ir besikeičiančioje aplinkoje, prisiimti atsakomybę už savo mokymosi rezultatus bei pasiekimus ir vadovautis atsakingumo vertybėmis profesinėje srityje. Mokiniai išmoks bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiais skirtingų kultūrų asmenimis darbo srityje ir socialinėje aplinkoje, dalyvauti komandiniame darbe ir toleruoti skirtingus požiūrius, pristatyti idėjas plačiai auditorijai.

  


Tarptautinė paslaugų sektoriaus darbuotojų rengimo patirtis ( partneriai)

Nr. LLP – LdV – VETPRO - 2009  - LT – 0266

 
Projekto tikslas - susipažinti su paslaugų sektoriaus darbuotojų profesiniu  rengimu užsienio šalyse ir, remiantis įgyta patirtimi, tobulinti specialistų, dalyvaujančių profesiniame mokyme, kompetencijas, siekiant užtikrinti profesinio mokymo kokybę bei besikeičiančios darbo rinkos poreikių atitikimą. 

Projekto tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

 1. Tobulinti profesines ir specialiąsias kompetencijas, susipažįstant su užsienio šalių paslaugų sektoriaus darbuotojų profesinio mokymo organizavimo formomis ir turiniu.
 2. Perimti  pažangią profesinio mokymo įstaigų, verslo įmonių ir socialinių partnerių bendradarbiavimo profesiniame mokyme patirtį.
 3. Susipažinti su mokinių įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema.
 4. Susipažinti su užsienio šalių apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų verslo įmonių veiklos ypatumais.
 5. Atnaujinti ir plėtoti projekto dalyvių bendrąsias ir bendrakultūrines kompetencijas bei skatinti jų motyvaciją mokytis visą gyvenimą.
 6. Domėtis užsienio šalių profesinio mokymo prestižo ir profesinio mokymo įstaigų įvaizdžio formavimo patirtimi.

Koordinatorius: Šeduvos technologijų ir verslo mokykla

Projekto partnerių organizacijos Lietuvoje: Kėdainių profesinio rengimo centras, Mažeikių politechnikos mokykla, V.Mikučio individuali įmonė, UAB „Senasis forumas“, VšĮ Radviliškio turizmo ir verslo informacijos centras.
Primančios užsienio šalių projekto partnerių organizacijos: Fethiye Tourism Training Center (Turkija), Фондация Европартньоры 2000 ( Bulgarija), Internacional Education Collage TEMIS (Ispanija).

Biudžetas: 18544 EUR
Vykdymo eiga:16 vizitų dalyvių vyks į Bulgarijos, Turkijos ir Ispanijos priimančiąsias organizacijas susipažinti su paslaugų sektoriaus darbuotojų profesiniu rengimu bei, įgiję naujos patirties, parengs mokymo programos modulį "Rekreacinės paslaugos" ir metodinę mokymo/si medžiagą apie viešbučių maitinimo sistemas.

  


Comenius mokyklų partnerysčių projektas  „Eurotrails (EURO TAKAI ) “ Nr. LLP-COM-DP-2009-LT-00044

Projekto tikslai

 • skatinti anglų kalbos naudojimą raštu ir žodžiu;
 • tobulinti IKT įgūdžius;
 • lavinti socialinius įgūdžius;
 • skatinti mokinių atsakomybę planuojant ir vykdant užduotis;
 • įgyvendinti ir naudoti bendraamžių mokymą/mokymąsi.
 • naudoti europinį aspektą pamokose;
 • sudominti mokinių tėvus mokykliniu gyvenimu įtraukiant juos į praktinį susitikimų organizavimą.
 • išsiaiškinti Europos įtaką kasdienei aplinkai ir pristatyti ją bendraamžiams iš kitų šalių.
 • pateikti vietinę kultūrą per Europinę perspektyvą (pagal partnerystės temas, tokias kaip: paskos/pasakojimai, plakatai ir t.t.);

Projekto trukmė 2 metai.

Projekte dalyvaujančios šalys – Belgija, Danija, Vokietija, Čekija, Italija, Graikija, Lietuva.

 

Nr. LLP-LdV-PV-2009-LT-0213, kontaktinis seminaras „New skills for new jobs: Anticipating skill needs; Applying Environmental Approach in Technical Vocational Education“ Islandija

2009-10-22-2009-10-25

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 08:22