2011 m.

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas

Nr.LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0599

 „Profesijos mokytojų logistikos srities kompetencijų tobulinimas užsienyje“

Projekto tikslas – tobulinti profesijos mokytojų profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti transporto ir logistikos srities darbuotojų profesinio rengimo kokybę ir prestižą.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras

Partneriai: VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Anykščių technologijos mokykla

Priimančiosios organizacijos: F + U International CareerCentre Saxony (Vokietija), International Education College TEMIS (Ispanija), Nevşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Turkija)

Biudžetas: 17084 EUR

Vykdymo eiga. 

Projekto vizitų metu Kėdainių PRC, Alantos TVM, Anykščių TM profesinio mokymo specialistai susipažins su logistikos srities darbuotojų rengimu ES šalyse,  išanalizuos logistikos paslaugų sistemą ir jos valdymą, susipažins su  logistikos srities profesinio mokymo procese naudojamomis naujomis technologijomis bei  teorinio ir praktinio mokymo organizavimu.

Projekto priimančios organizacijos jau ilgą laiką sėkmingai sieja logistikos srities darbuotojų profesinį rengimą su šios srities technologijų vystymo, naudojimo, valdymo praktine veikla. Mobilumas padės projekto dalyviams geriau įvertinti logisto ekspeditoriaus ar tarptautinių vežimų vairuotojų-ekspeditorių profesinių mokymo programų turinį, supažindins su naujausiais pasiekimais logistikos srities darbuotojų profesinio rengimo srityje, mokymo metodikomis, praktine patirtimi.

Projekto metu numatomi sukurti rezultatai: atnaujintos 16 profesinio mokymo specialistų pedagoginės profesinės kompetencijos; atnaujintas logisto ekspeditoriaus bei tarptautinių vežimų vairuotojų-ekspeditorių profesinių mokymo programų  dalykų turinys; organizuotas kvalifikacijos tobulinimo renginys-seminaras „logisto ekspeditoriaus bei tarptautinių vežimų vairuotojų-ekspeditorių mokymo programų mokymo/si medžiaga“; parengta mokymo/si medžiaga-pristatymai.

  


Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas

Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0504

,,Virėjų, padavėjų-barmenų profesinių įgūdžių tobulinimas“

Projekto tikslas – tobulinti virėjo, padavėjo-barmeno specialybių mokinių  profesines žinias ir praktinius maisto ruošimo bei aptarnavimo kultūros įgūdžius, didinti jų konkurencingumą ir integraciją į Llietuvos ir ESdarbo rinką.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras

Partneris: Jonavos politechnikos mokykla

Priimančioji organizacija: Fethiye tourism training center (Turkija, Fetija)

Biudžetas: 16000 EUR

Vykdymo eiga: projekto dalyviai – padavėjo barmeno, virėjo profesijų mokiniai. Jie stažuotės užsienyje metu susipažins su populiariausių pasaulio virtuvių (Viduržemio jūros regiono, italų, indų, tailandiečių, turkų) ir šiuo metu europoje itin madingos „fusion cuisine“ ( suvienyta virtuvė) virtuvės pagrindu sukurtais patiekalais, jų gamyba ir patiekimu bei įgis reikiamų praktinių įgūdžių.Mokiniai vyks į 4 savaičių stažuotę Turkijoje, Fethiye tourism training center organizacijoje. Ši mokymo įstaiga yra Fetijos regione, kuris šiuo metu yra vienas populiariausių Turkijos kurortų.

Projekto metu sieksime šių rezultatų:

• 12 projekto dalyvių-virėjo, padavėjo-barmeno specialybių mokinių - įgys specialaus aptarnavimo praktinės patirties; populiariausių pasaulio virtuvių patiekalų, gėrimų ruošimo, serviravimo bei patiekimo svečiams praktinių įgūdžių.

• parengsime kalbinio ir kultūrinio parengimo medžiagą;

• parengsime mokymosi medžiagą  - Viduržemio jūros regiono, italų, turkų, indų, tailandiečių ir „fusion cuisine“ virtuvių aprašymai-pristatymai;

• organizuosime kitų šalių patiekalų pristatymą-degustaciją.

  


Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas

Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0503

,,Tarptautinė patirtis - būsimiems logistikos specialistams“

Projekto tikslas – tobulinti logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus specialybės mokinių  profesines žinias ir praktinius įgūdžius, didinti jų konkurencingumą ir integraciją į Lietuvos ir ES darbo rinką.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras

Partneris: VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

Priimančioji organizacija: International Education College TEMIS (Ispanija)

Biudžetas: 16146 EUR

Vykdymo eiga.

Projekto tikslas ir uždaviniai yra susiję su projekto dalyvių poreikiais. Projekto metu  bus tobulinami mokinių profesiniai, bendravimo ir kalbiniai įgūdžiai, susipažįstama su naujomis jiems technologijomis ir darbo organizavimu. Projekto dalyviai vyks stažuotis į  Ispaniją, kuri turi gilias krovinių gabenimo vandens ir oro transportu tradicijas. Mokiniams čia bus naudinga susipažinti su tranzitinių krovinių sandėliavimu ir paskirstymu tarpiniuose logistikos centruose.

Projekto metu sieksime šių rezultatų: projekto dalyviai įgis naujų praktinių įgūdžių, tarptautinio darbo patirties bei patobulins bendruosius gebėjimus; parengs pristatymus: „Darbo organizavimas sandėlyje“, „Kelių transporto priemonių rūšių panaudojimas vienoje vežimo grandinėje“;  parengti informaciniai stendai:„Logisto ekspeditoriaus veiklos sritys užsienyje ir Lietuvoje“, „Tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus veiklos sritys užsienyje ir Lietuvoje“.

  


Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas (partneriai)

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0629

 „Marketingo žinios mokykloje – sėkmingas verslas ateityje“

Projekto tikslas –išsiaiškinti, kaip vokietijoje ir italijoje į profesinio mokymo programas integruotas marketingo dalykas, kaip mokiniai jo žinias pritaiko konkrečioje veikloje.

Koordinatorius: VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

Partneris: Kėdainių profesinio rengimo centras, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla

Priimančioji organizacija: F+U Sachsen ( Vokietija), Sistema Turismo S.R.I. (Italija)

Biudžetas: 20 392 Eur

Vykdymo eiga. Projektas  "Marketingo žinios - sėkmingas verslas ateityje" skirtas 16 profesijos mokytojų, norinčių susipažinti su marketingo dalyko integravimu į profesinio mokymo programas bei šio dalyko ryšį su konkrečia veikla. Profesijos mokytojai tikisi plačiau susipažinti su marketingo dalyko individualiomis užduotimis mokiniams, jų pritaikymą konkrečiame versle, skatinant konkurencinio gebėjimo ugdymą. Projekto metu nagrinėsime Lietuvos,   Vokietijos ir Italijos profesinio mokymo prieinamumą, patrauklumą bei marketingo dalyko integravimą į profesinio mokymo turinį, panašumus bei skirtumus.
Numatomas rezultatas - remiantis vizito metu įgyta patirtimi paruošti marketingo dalyko praktinių užduočių rinkinį mokiniams, organizuoti projekto sklaidą VšĮ Alantos technologijos mokykloje, partnerių įmonėse bei internetiniame tinklalapyje.

  


Leonardo da Vinči programos partnerystės projektas

Nr. LLP-LdV-PRT-2011-LT-0222

Specialybės užsienio kalbos mokymas naudojant inovatyvius mokymo metodus profesinėse mokyklose

Projekto tikslas- sukurti naujus mokymo metodus, kuriuos būtų galima taikyti mokant specialybės užsienio kalbą profesinėse mokyklose.

Projekto uždaviniai:

 • sukurti parnerių tinklą, kuris skatintų tarptautinį bendradarbiavimą, profesinio mokymo bei geros patirties sklaidą.
 • skatinti specialybės mokymo užsienio kalbomis metodų taikymą bei atitinkamų kultūrų pažinimą.
 • sukurti standartinę ir patvirtintą profesinio tobulinimosi užsienyje darbo tvarką.
 • išnagrinėti pažangius profesinės užsienio kalbos mokymo metodus užsienyje.
 • sukurti partnerių tinklą ir skatinti mokytojus dalintis gerosios praktikos pavyzdžiais.
 • sukurti veiksmingus būdus rezultatų sklaidai.
 • sukurti duomenų bazę su idėjomis, gerosios praktikos pavyzdžiais projekto internetiniame puslapyje,
 • skatinti specialybės užsienio kalbos mokymą profesinėse techninėse ir turizmo mokyklose.

Rezultatai ir produktai

 • kompaktinė plokštelė su visomis partnerystės metu sukurtomis priemonėmis
 • nacionaliniai sklaidos seminarai.
 • projekto internetinis puslapis, kuriame bus patalpintos projekto metu sukurtos priemonės ir atitinkami nurodymai bei informacija apie projekto eigą.
 • informaciniai biuleteniai apie projektą.
 • tarptautinė, vaizdinė specialybės kalbos mokomoji medžiaga projekto internetiniame puslapyje.
 • knygelė, brošiūra.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 08:28