2012 m.

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas

Nr.LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0797

Verslumo ugdymo profesiniame mokyme tarptautinė patirtis

Projekto tikslas – plėtoti profesiniame mokyme dalyvaujančių specialistų kompetencijas, reikalingas sėkmingam verslumo ugdymo integravimui į profesinio rengimo procesą.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras

Partneriai: Šiaulių profesinio rengimo centras, Jonavos politechnikos mokykla

Priimančios organizacijos: Nevşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

 (Turkija), Education and Mobility (Ispanija), Sans Frontiers Europe (Malta)

Biudžetas: 13 380 EUR

Vykdymo eiga. 

Projekto vizitų metu Kėdainių PRC, Šiaulių PRC ir Jonavos PM profesinio mokymo specialistai susipažins su patraukliomis ir įdomiomis verslumo ugdymo mokymosi medžiagos parengimo ir pateikimo formomis; įvertins partnerių profesinio rengimo ir verslumo ugdymo sąveikos sistemos sukūrimo patirtį bei įgytas žinias pritaikys savo darbe atnaujinant profesinio mokymo programų (apdailininko, automobilių mechaniko, siuvimo verslo paslaugų teikėjo)turinį; patobulins strategijas ir mokymosi būdus, padedančius ugdyti verslumą profesinio mokymo procese; įgys aktyvių mokymo/si metodų, susijusių su praktika ir realiu gyvenimu, gerosios praktinės patirties ir ją pritaikys profesiniame mokyme; įgys verslo įmonių, verslo asociacijų ir NVO dalyvavimo profesinio mokymo įstaigos veikloje gerosios praktinės patirties.

Profesinio mokymo specialistų mobilumas vyks Airijoje, Kipre ir Ispanijoje. Šalys pasirinktos remiantis informacija apie jų pasiekimus projekto srityje, t.y vadovaujantis Europos šalių verslumo ugdymo bendra apžvalga. šiose šalyse verslumo ugdymas bent iš dalies įtrauktas į nacionalines profesinio mokymo programas. Mobilumas padės projekto dalyviams geriau įvertinti profesinių mokymo programų turinį, supažindins su naujausiais pasiekimais profesinio rengimo srityje,praktine verslumo ugdymo patirtimi.

Projekto metu numatomi sukurti rezultatai: atnaujintos 12 profesinio mokymo specialistų bendrosios ir profesinės kompetencijos; atnaujintas apdailininko, automechniko, siuvimo verslo paslaugų teikėjo profesinių mokymo programų  dalykų turinys, įtraukiant į profesinio mokymo procesą verslumo ugdymą; pravestos profesinio mokymo dalyko ir verslo plano projektavimo integruotos pamokos;  pravestas seminaras regionų profesijos mokytojams apie projekto metu įgytą patirtį.

  


Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas

Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0689

Nuo grūdo iki duonos

Projekto tikslas – tobulinti maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinių  profesines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinant juos su duonos, pyrago gaminių gamybos technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras

Partneris: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Priimančios organizacijos: Nevşehir Kız Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi (Turkija), International Education College TEMIS( Ispanija).

Biudžetas: 21 174 EUR

Vykdymo eiga.

Projekto dalyviai – maisto pramonės darbuotojo specialybės 1-3 kurso mokiniai, kurie mokosi pagal maisto pramonės darbuotojo programą. Projekto dalyviai stažuotės užsienyje metu įgys naujų žinių apie duonos ir pyrago gaminių įmonių įrengimų valdymą informacinių technologijų pagalba, technologines linijas, šalčio technologijos panaudojimą duonos gamybos pramonėje; susipažins su  asmens higienos, maisto saugos ir kokybės reikalavimais bei darbo sauga. Mokiniai praplės profesines kompetencijas, t.y. susipažins su įvairių šalių tešlos gaminių paruošimo ypatumais ir įgys duonos gamybos praktinių įgūdžių. Įgytos papildomos profesinės kompetencijos  suteiks mokyklą baigusiems mokiniams didesnes galimybes įsidarbinti Lietuvos maisto produktų gamybos ir perdirbimo įmonėse.

Projekto metu sieksime šių rezultatų:

•16 projekto dalyvių-maisto pramonės darbuotojo profesijos mokinių-įgys populiarių duonos gaminių gamybos technologinių žinių ir patobulins praktinius įgūdžius;

•16 projekto dalyvių įgys tarptautinės mobilumo patirties, pagerės šnekamosios užsienio kalbos įgūdžiai.

• kitų šalių duonos ir pyrago gaminių gamybos aprašai;

• duonos gaminių pristatymas-degustacija.

  


Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas  ( partneriai)

Europinio darbo samprata automobilių priežiūros ir remonto kontekste

Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0785

Koordinatorius: VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Partneriai: Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Kėdainių profesinio rengimo centras

Priimanti organizacija: Chemniz  F+U,  Vokietija

Biudžetas: 27 186 Eur

Vykdymo eiga.

Projekto tikslinė grupė - tai 20 pirminio profesinio lygmens moksleivių, siekiančių įgyti automobilių mechaniko specialybę. Lietuvos siunčiantieji partneriai - Raseinių technologijos ir verslo mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla ir Kėdainių profesinio rengimo centras. Projekte planuojami du mokinių srautai po tris savaites pas priimantį partnerį Vokietijoje. Projekto tikslai ir siekiami rezultatai - suteikti mokiniams perspektyvas, darbo ir profesinių įgūdžių tobulinimo galimybes užsienyje, supažindinti su automobilių priežiūros ir remonto naujovėmis ir tendencijomis Vokietijoje, suteikti mokiniams užsienio specialistų įvertinimą apie profesinio pasirengimo lygį.

Kėdainių profesinio rengimo centras – 6 dalyviai.

 

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas  ( partneriai)

“Mechanikos inžinerijos sektoriaus profesijų mokinių tarptautinė praktika“

Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0693

Koordinatorius:  Jonavos politechnikos mokykla

Projekto partneris: Kėdainių profesinio rengimo centras

Priimančios organizacijos: Wisamar Bildungsgesllschaft gemeinnutzige (Vokietija);

Carer Training Interschip (Airija).

 

Vykdymo eiga.

Projekto dalyviai – 8 mokiniai iš Jonavos politechnikos mokyklos ir 8 mokiniai iš Kėdainių PRC automobilių remonto pakraipos specialybių, II kurso mokiniai.

Projekto tikslas – tobulinti mechaninės inžinerijos sektoriaus profesijų mokinių turimus profesinius įgūdžius ir bendruosius gebėjimus, siekiant sėkmingos jų integracijos darbo rinkoje.

Uždaviniai:

 1. Ugdyti mokinių gebėjimus dirbti naujausia automobilių gedimų diagnostine įranga.

 2. Įgyti automobilio paruošimo techninei apžiūrai praktinės patirties.

 3. Susipažinti su automobilių ekologiškumo, ekonomiškumo ir saugumo sistemų technine

priežiūra bei remontu.

 4. Susipažinti su darbo kultūra užsienio šalių automobilių remonto ir priežiūros servisuose.

 5. Ugdyti mokinių kalbines ir tarpkultūrines, profesinio tobulėjimo kompetencijas, vystyti

socialinius įgūdžius.

Kėdainių profesinio rengimo centras – 8 dalyviai.

  


Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas  ( partneriai)

„Logisto - ekspeditoriaus specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas Vokietijoje“

Nr. LLP-LdV-  IVT  -2012-LT- 0660

Koordinatorius:  VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras

Projekto partneris: Kėdainių profesinio rengimo centras

Priimanti organizacija: Wisamar Bildungsgesllschaft gemeinnutzige (Vokietija);

Vykdymo eiga.

Projekto pagrindinis tikslas - tobulinti praktinius įgūdžius ir didinti dalyvių verslumą, siekiant geresnės darbo kokybės logisto sektoriuje.

Mokiniai stažuotės užsienyje metu  įgyjo naujų profesinių kompetencijų, susipažino ir įsisavino naujas darbo technologijas, patobulino praktinius bei profesinius įgūdžius,susipažino su darbo organizavimu ir  darbo kultūra, įgyjo  verslumo patirties.

Buvo pasiekta numatyti projekto rezultatai: įvykdyta gamybinė praktika pagal stažuotės programą, įgytos naujos kvalifikacijos, pateiktos stažuotės ataskaitos, pagerinti dalyvių kalbos įgūdžiai, patobulinti praktiniai dalyvių įgūdžiai leisiantys lengviau integruotis Lietuvos darbo rinkoje.

Visiems projektų dalyviams buvo įteikta stažuotę užsienyje įteisinantys dokumentai-priimančios organizacijos sertifikatai, europaso mobilumo dokumentai, projektą koordinuojančios mokyklos pažymėjimai.

Kėdainių profesinio rengimo centras – 5 dalyviai.

  


Comenius dvišalės mokyklų partnerystės projektas

Nr. LLP-OM-MP-2012-LT-00389  „Pagauk savo svajonę ir susikurk sau ateitį“ (Catch your dream and create your future)

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras

Projekto partneris - ACIGÖL DAMAT İBRAHİM PAŞA LİSESİ mokykla, Turkija

Projekto biudžetas: 13 000 eurų

 

Vykdymo eiga.

Pagrindinis projekto tikslas - skatinti ir stiprinti mokinių motyvaciją mokytis, domėtis savo karjeros galimybėmis, siekti profesinio lankstumo ir mobilumo, bei mokytis užsienio kalbų.

Projekto uždaviniai:

·  Patobulinti mokinių užsienio kalbą, suteikiant jiems realią galimybę naudoti ją kasdienėse situacijose bei veiklose;

·  Suteikti mokinams žinių apie kitos šalies švietimo sistemą, skatinti mokinius studijuoti visą gyvenimą. Mokiniai palygins dviejų šalių švietimo sistemas ir profesinės veiklos sferas.

·  Pristatyti tolesnių studijų galimybes, skatinti mokinius projektuoti savo karjerą: planuoti, sistemingai tobulinti ir gerinti savo profesines kompetencijas. Mokiniai išmoks kaip pasiruošti darbo pokalbiui arba kaip pasirinkti sau tinkamą tolimesnių studijų kryptį.

·  Mokiniams suteikti žinių apie besikeičiančią darbo rinką, supažindinti su pagrindinėmis verslo kryptimis regione. Mokiniai sužinos kokie faktoriai padidina įsidarbinimo galimybes bei pagerina verslo patrauklumą jų regione.

·  Patobulinti mokinių gebėjimą naudotis informacinėmis technologijomis. Mokiniai paruoš ir pristatys trumpus darbo pokalbių filmukus, parengs plakatus, PowerPoint pristatymus

·  Pagerinti komunikacinius įgūdžius gimtąja kalba. Mokiniai parengs rašinį „Mano karjera mano rankose“, CV ir motyvacinį laišką gimtąja kalba.

·  Patobulinti socialinius įgūdžius. Darbas vyks komandose, grupės vyks į klasių mainų vizitus, bendraus internetu, elektroniniais laiškais.

·  Vystyti mokinių atsakomybės jausmą bei mokyti planuoti bei atlikti užduotis laiku.

  Kėdainių profesinio rengimo centras – 15 įvykdytų mobilumų.

   


Comenius kvalifikacijos tobulinimas mokytojams ir kitam pedagoginiam personalui

Kursai “Using E-Learning in the classroom” Praha,Čekija.

Dalyvis – Transpoto ir verslo skyriaus profesijos mokytojas Darius Jašenskaitis.

Projekto biudžetas: 1941 eurai

ES programa „Veiklus jaunimas“  priemonė  4.3 Jaunimo darbuotojų ir jaunimo organizacijose dirbančių asmenų mokymo kursai

Kursai “ Pažink save-pažinsi mane“ Kaiseris, Turkija

Dalyviai: Vilija Bakutytė, Kėdainių PRC projektų vadovė; Justina Šalkauskaitė, Transporto ir verslo skyriaus socialinė pedagogė; Neringa Žilinskaitė, Pramonės ir paslaugų skyriaus bibliotekininkė.

Veiksmų programa:VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Prioritetas:VP3-2 Viešųjų paslaugų  kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Uždavinys:VP3-2.2. Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.

Priemonė:VP3-2.2 - ŠMM-13-V. Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra

Projektas:Kėdainių profesinio rengimo centro automobilių techninės priežiūros ir remonto praktinio mokymo bazės atnaujinimas

Transporto ir verslo skyriuje vykdomas projektas  "Kėdainių profesinio rengimo centro automobilių techninės priežiūros ir remonto praktinio mokymo bazės atnaujinimas", kuris yra bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų.  Projekto vykdymo laikotarpis yra nuo 2012 m. kovo mėn. iki 2013 m.rugpjūčio mėn. Bendra projekto vertė yra 600000,00 Lt. 

Projekto tikslas - atnaujinti automobilių techninės priežiūros ir remonto praktinio mokymo infrastruktūrą, kuri užtikrintų aukštos kokybės variklinių transporto priemonių ir transporto paslaugų sričių profesinį mokymą KPRC.

Projekto tikslinė grupė - mokiniai, kvalifikacijos kėlimo poreikį turintys suaugusieji, profesijos mokytojai. 

Projekto vykdymo metu yra remontuojamas nenaudojamas pastatas bei perkama automobilių techninei priežiūrai ir remontui bei diagnostikai skirti įrenginiai. 

Naujai sukurtoje automobilių techninės priežiūros ir remonto praktinio mokymo bazėje, kur įdiegta moderni įranga, besimokantieji turės galimybę ugdyti profesinius įgūdžius, naudodamiesi pažangiomis technologijomis, šiuolaikiškais įrengimais, su kuriais arba analogiškais teks dirbti įgijus profesiją.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 08:33