2018 m.

Aiškinamasis raštas  2018-03-31[1].pdf

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita 2018-03-31.pdf

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-03-31.pdf

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018-03-31.pdf

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita_2018_II ketv.pdf

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018_II ketv.pdf

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis rašas 2018-06-30.pdf

Informacija apie išlaidas darbo užmokesčiui_ PD_2018_II ketv.pdf

Informacija apie išlaidas darbo užmokesčiui_2018_II_ketv. PD_IPL.pdf

Informacija apie išlaidas darbo užmokesčiui_IPL_KITI_2018_II ketv.pdf

Informacija apie išlaidas darbo užmokesčiui_VBL_KITI_ 2018_II ketv.pdf

Informacija apie išlaidas darbo užmokesčiui_VBL_PD_2018_II ketv.pdf

Informacija apie išlaidas ilgalaikiam turtui įsigyti_2018_II ketv.pdf

Informacija apie išlaidas stipendijoms_2018_II ketv.pdf

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita_2018_II ketv.pdf

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita_2018_III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-09-30 ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis rašas 2018-09-30

Informacija apie profesinių mokyklų rodiklių vykdymą_2018_III ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita_2018_III ketv.

Aiškinamasis raštas 2018-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-12-31

Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui  plano vykdymą_2018_IV ketv._09030101_1100222

Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą_2018_IV ketv._09030101_1100222

Informacija apie išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti plano vykdymą_2018_IV ketv._09030101_1100222

Informacija pie profesinių mokyklų rodiklių vykdymą_2018_IV ketv._09030101_1100222

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita_2018_IV ketv.

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita_2018_IV ketv._1100222

Pažyma apie išlaidų plano vykdymą pagal programas ir šaltinius 2018-12-31

Pažyma apie lėšų likučius_2018_IV ketv.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-09 10:28