2% parama mokyklai

Įgyvendinant  Erasmus+ programos profesinio mokymo strateginės partnerystės projekto Nr. 2014-1-DE02-KA202-001582 „PROVED” „Produktyvusis mokymasis“ veiklas, kovo 16-19 dienomis Kėdainių profesinio rengimo centro statybos darbų profesijos mokytojos metodininkės Vida Radavičienė ir Laimutė Dulkinienė lankėsi Berlyne  Produktyvaus mokymosi institute (IPLE). Kartu su partneriais iš Vokietijos, Graikijos ir Suomijos seminaruose buvo aptarta projekto tikslinė grupė, atrankos į šią grupę kriterijai. Seminaro dalyviai lankėsi Berlyno mokyklose, kurios jau taiko minėtą mokymo metodą. Projekto partneriai iš Berlyno IPLE instituto supažindino su Carl Rogers produktyvaus mokymosi teorija ir jos pritaikymo praktikoje metodais.

Produktyvaus mokymosi esmė yra ta, kad mokinys praktinio mokymo vietas keičia kas tris mėnesius, taip išbando įvairias veiklas ir pasirenka labiausiai jo interesus atitinkančią  vietą. Įmones mokiniai pasirenka patys. Dirbdami įmonėse mokiniai mokosi komunikuoti, nuo grupinio mokymo pereinama prie individualaus, mokosi planuoti ateities veiklas, susiformuoja požiūrį į darbinį gyvenimą.

Šis mokymosi metodas yra iššūkis ir mokytojams. Su produktyvaus mokymosi grupe dirba du mokytojai, kurie organizuoja visų dalykų mokymąsi. Mokytojas dirba ne kaip tradicinis mokytojas, o kaip edukologas, kuris turi išmanyti visus mokymo programos dalykus. Diegiant PL, vyksta funkcijų kaita- instruktorius tampa konsultantu. 

Projekto dalyvių seminaro metu įgyta patirtis bus pritaikyta rengiant projekto rezultatą – produktyvaus mokymosi koncepciją.

 

Profesijos mokytojos metodininkės Vida Radavičienė ir Laimutė Dulkinienė