Kėdainių profesinio rengimo centro taryba (savivaldos institucija)

Centro tarybos pirmininkė - Birutė Baltrūnienė, mokytoja metodininkė, mokytojų atstovė
Centro tarybos sekretorė - Živilė Matukienė, mokytoja metodininkė, mokytojų atstovė

Centro tarybos nariai:
Kęstutis Gužys, vyresnysis profesijos mokytojas, mokytojų atstovas
Aušra Adomavičienė, budėtoja, vietos bendruomenės atstovė
Alvydas Kilijonas, padėjėjas ūkio reikalams, vietos bendruomenės atstovas
Artūras Stanevičius, Kėdainių Šv. Jurgio parapijos kunigas klebonas, vietos bendruomenės atstovas
Neringa Brazauskienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė
Lina Paškevičienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė
Ilma Civilkienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė
Dovilė Navickaitė, IIB gimnazijos klasės mokinė, mokinių atstovė
Martyna Vaičiūtė, V20-3 grupės mokinė, mokinių atstovė
Aistė Mankutė, L19-3 grupės mokinė, mokinių atstovė

Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-18 08:35

Dokumentai parsisiuntimui