Naujienos

Baigiamasis programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projekto ,,Inovatyvūs mokymo/si įrankiai“ susitikimas

2021 08 10

Rugpjūčio 2 - 6 dienomis  Kėdainių profesinio rengimo centre  buvo sėkmingai įgyvendintas programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektas ,,Inovatyvūs mokymo/si įrankiai“.
Projektas, prasidėjęs 2018 -aisiais ir turėjęs vykti iki 2020 metų, dėl pandeminės situacijos buvo pratęstas iki 2021 -ųjų.
Visų projekto dalyvių noras buvo baigiamąjį susitikimą surengti gyvai, todėl susiklosčius palankiai situacijai nuspręsta susitikimą organizuoti pirmą rugpjūčio savaitę Kėdainių profesinio rengimo centre. Į susitikimą atvyko projekto dalyvių grupės iš Rumunijos, Turkijos, Portugalijos bei Graikijos. Deja, bet  projekto partneriai iš Italijos  dėl pandeminės situacijos baigiamajame projekto susitikime dalyvavo virtualiai– italai į susitikimą  jungėsi per ZOOM platformą.
Baigiamasis projekto susitikimas tema ,,Skaitmeniniai įrankiai- kūrybingas požiūris į mokymą“ buvo skirtas mokytojams. Visi susitikimo dalyviai Lietuvoje viešėjo pirmą kartą, tad jiems viskas buvo įdomu.
Pirmąją projekto susitikimo dieną dalyviai susipažino su Kėdainių profesinio rengimo centru,  apžiūrėjo mokymo bazę. Svečiai  gyrė jaukią bei šiuolaikišką centro aplinką, mokiniams ir mokytojams patogiai pritaikytas klases bei profesinio praktinio mokymo dirbtuves.
Taip pat projekto dalyviai buvo supažindinti su  Lietuvos švietimo sistema, visi rado sistemų panašumų ir skirtumų.
Viena iš projekto susitikimo veiklų buvo aptarti skaitmeninio mokytojo vaidmenį ugdymo procese. Pokalbio metu kilo diskusija apie  nuotolinį mokymą, su kuriuo visi susidūrė nuo praėjusių metų. Pasirodo, kad visi naudojame panašius įvairiausius technologinius mokymo įrankius. Ir problemos, su kuriomis susidūrė mokytojai nuotolinio mokymo metu, irgi panašios.
Projekto rezultatų apibendrinimo dieną portugalai bei italai pristatė parengtas e-knygas su projekto dalyvių įvykusių susitikimų pristatymais, naudingomis nuorodomis bei programėlėmis. Turkai pristatė parengtą DVD.  Kėdainių profesinio rengimo centro mokytojų komanda buvo atsakinga už tyrimą, kurį  vykdė projekto pradžioje ir pabaigoje. Tyrimais siekė sužinoti, kaip yra taikomi inovatyvūs įrankiai ugdymo procese, kaip dažnai mokytojai naudoja išmaniąsias technologijas   pamokose, kaip jiems sekasi, su kokiomis problemomis susiduria. Siekdami įvertinti pokytį tyrimą atliko ir projekto pabaigoje. Galima teigti, kad projekte dalyvavusių mokyklų mokytojai dėl užklupusios pandemijos buvo pasiruošę nuotoliniam mokymui bei mokymuisi, tad projekto tikslas mokyti ir mokytis inovatyviai yra pasiektas.
Paskutinę susitikimo dieną projekto koordinatoriai vertino projekto veiklas,  pasiektus rezultatus, aptarė  bendradarbiavimo ateityje galimybes, o kiti projekto dalyviai dalyvavo kūrybiškame projekto susitikimo refleksijos užsiėmime- dekoravo marškinėlius ir taip išreiškė savo emocijas apie  patirtį Lietuvoje. Vėliau visiems projekto dalyviams buvo įteikti projekto sertifikatai.
Be projektinių veiklų susitikimo dalyviams buvo paruošta  įvairi bei turininga kultūrinė programa:  ekskursijos po Kėdainius, AB ,,Lifosa“, išvykos į Kauną, Trakus, Vilnių, Raudondvarį, Panemunės pilį, Dreverną, Rambyno piliakalnį.  

Tarptautinio susitikimo metu buvo sukurta aplinka asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, draugiškų kultūrinių santykių puoselėjimui. Bendros veiklos suartino, paskatino pažinti kitus bei save, atrasti naujų potyrių, būti atviresniems kitai kultūrai.   

Sėkmingai projektą įgyvendinti bei parengti baigiamąjį susitikimą Kėdainių profesinio rengimo centre padėjo projekto darbo grupė: centro direktorius Dangiras Kačinskas, anglų kalbos mokytojas Žilvinas Kapočius, centro psichologė Olga Lukšienė, ekonomikos mokytoja Rima Pužauskaitė, dailės mokytoja Rusnė Feiferienė, IT specialistas Arvydas Kantautas.

Živilė Matukienė, projekto koordinatorė