Naujienos

Dailyraščio konkursas

2020 02 21

Kėdainių profesinio rengimo centre vyko dailyraščio konkursas, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Šio konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, skatinti domėjimąsi gimtąja- kalba, telkti bendruomenes. Konkurse dalyvavo ne tik 9-12 klasių moksleiviai, mokytojai bei mokyklos darbuotojai, bet ir Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Vertinimo komisija, kurios nare taip pat buvo viena šio universiteto klausytoja, vertindama dailiojo rašto darbus, atsižvelgė į teksto išdėstymą, rašto aiškumą ir tolygumą, darbo estetiką bei kalbos taisyklingumą. Neatitinkantys šių kriterijų darbai nebuvo vertinami. Iš kiekvienos dalyvių grupės buvo atrinkta po vieną dailiojo rašto darbą. Mokinių grupėje gražiausiai plunksną vedžioti sekėsi Aistei Mankutei, L19-3 grupės mokinei, mokytojų bei mokyklos darbuotojų grupėje nugalėtoja pripažinta Raminta Jurgulienė, gimnazijos skyriaus vedėja, o Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų grupėje geriausiai dailyraščio darbą parašė Kristina Župerkienė.
Taigi darytina išvada, jog siekimas dailiai rašyti ugdo daugelį asmens charakterio bruožų: pastabumą, dėmesingumą, susikaupimą, estetinį skonį, nors šiandieniniame naujų technologijų pasaulyje rašyti ranka tapo nebemadinga, tačiau gražus raštas – tai menas.

Audronė Zinkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja