Naujienos

Darbą pradėjo nauja Centro taryba

2021 02 11

Vasario 9 d. naujai išrinkta Kėdainių profesinio rengimo centro taryba (savivaldos institucija) susirinko į pirmąjį posėdį, kuriame vyko Centro tarybos pirmininko, sekretoriaus rinkimai, buvo patvirtintas tarybos 2021 m. veiklos planas.
Centro tarybą sudaro 12 narių: Kęstutis Gužys, Birutė Baltrūnienė, Živilė Matukienė, mokytojų atstovai; Aušra Adomavičienė, Alvydas Kilijonas, Artūras Stanevičius, vietos bendruomenės atstovai; Neringa Brazauskienė, Lina Paškevičienė, Ilma Civilkienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovės; Dovilė Navickaitė, Martyna Vaičiūtė, Aistė Mankutė, mokinių atstovės. Centro tarybos pirmininke išrinkta  Birutė Baltrūnienė, sekretore – Živilė Matukienė. Tarybos kadencija – 3 metai.