Naujienos

Darbo stebėjimo vizitas Ispanijoje

2021 06 23

Baigiant įgyvendinti  „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumų projektą „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“ Kėdainių profesinio rengimo centro mokytojos Živilė Matukienė ir Rusnė Feiferienė kartu su Kėdainių Šviesiosios gimnazijos anglų kalbos mokytoja eksperte Gitana Kaupiene bei IT specialistu Robertu Bilvinu vykome į darbo stebėjimo vizitą Ispanijoje.  

Vizito metu  susipažinome  su ispanų  švietimo sistema, ugdymo metodų naujovėmis, mokymo(si) pasiekimų vertinimu, įsivertinimu, švietimo inovacijomis, stebėjome pamokas IES Martin i Soler mokykloje.

Lankantis priimančioje organizacijoje norėjome sužinoti, kaip naudojant inovatyvius įrankius ir ugdymo metodus yra skatinamas mokinių bei mokytojų kūrybiškumas. Nematėme nei vienos pamokos, kurios metu  nebūtų naudojamas kompiuteris, interaktyvios aplikacijos.

Mokiniai pristatinėjo projektus apie Ispanijos tradicijas, maistą, žymias lankytinas vietas, tradicinius renginius. Prancūzų kalbos mokytoja pasidalino mintimis, kaip projektinės veiklos yra integruojamos į ugdymo procesą, o mokyklinis projektas tampa tarptautiniu. Anglų kalbą dėstanti mokytoja pristatė skaitmenines platformas, kurių pagalba yra valdomas ugdymo procesas, bei naudojamas nuotolinio mokymosi aplinkas. Mokykloje mokosi ir mokinių su negalia, tad stebėjome jų integravimosi iššūkius ir galimybes, taip pat sužinojome, kaip teikiama jiems reikalinga pagalba. Mokiniai atrodė smalsūs ir aktyvūs, nepaisant karščio ir visur privalomų apsauginių  veido kaukių. Jie klausinėjo apie mūsų šalį, stengėsi sužinoti bei ištarti kelis lietuviškus žodžius, domėjosi Lietuvos sportu, taip pat visi draugiškai pasijuokėme jiems greitai suradus ir palyginus informaciją apie abiejų šalių futbolo pasiekimus.

Darbo stebėjimo vizito metu įgijome kūrybiško mąstymo ugdymo praktinių įgūdžių,  sustiprinome bendradarbiavimo įgūdžius kuriant naujas edukacines aplinkas.  Bendravome ne tik su mokytojais, kurių vedamas pamokas stebėjome,  bet ir su mokiniais bei kitais mokyklos pedagogais, kurie domėjosi mūsų šalies mokyklomis, švietimo sistemos ypatumais. Toks bendravimas yra puikus  būdas patobulinti užsienio kalbų žinias bei  tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas, pasidalinti įvairia patirtimi ugdymo įstaigoje,  atnaujinti jau turimus bei užmegzti naujus kontaktus tolimesniam bendradarbiavimui.

Esame  dėkingi priimančios organizacijos Ispanijoje administracijai ir mokytojams, kurie rūpinosi mumis  vizito metu, užtikrino sklandžią vizito eigą, skyrė asmeninį  laiką ir leido mums geriau susipažinti su įspūdingu Valencijos miestu, ispanišku maistu,  tradicijomis bei kultūra.

Živilė Matukienė ir Rusnė Feiferienė, projekto dalyvės