Naujienos

Darbo stebėjimo vizitas Italijoje

2020 02 27

Kėdainių profesinio rengimo centro 4 mokytojos vasario 15-22  dienomis buvo išvykusios į darbo stebėjimo vizitą Romoje. Vizito metu susipažino su Italijos švietimo sistema, lankėsi asociacijoje, kuri vykdo  darbuotojų ir vadovų tęstinio profesinio mokymo mokymus  ir privalomus  darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus. Technikos mokykloje „Virginia WoolF“ susipažino su mokyklos mokymo specifika ir taikoma mokyklos studentų pameistrystės mokymo formos organizavimo tvarka. Asociacijoje, kuri teikia profesionalių kompetencijų tobulinimo paslaugas, susipažino su Italijoje taikomais mokesčiais, kaupimo fondais ir biudžeto skirstymu.
Priimančioji  asociacija „Darbo ir aplinkos konsorciumas“ pasidalino patirtimi apie naujoves mokant anglų kalbos darbuotojus ir vadovus.
Darbo stebėjimo vizito Italijoje metu mokytojos susipažino  su bendrojo ugdymo dalykų integravimu į profesinio mokymo programas, tęstinio profesinio mokymo organizavimu,  įgijo naujos patirties bei patobulino savo profesinius įgūdžius.
Laisvalaikiu vizito dalyvės susipažino su italų kultūra ir tradicijomis: grožėjosi Roma, aplankė Koliziejų, Vatikaną – miestą valstybę, Šv. Angelo pilį, žavėjosi baroko stiliaus dvynėmis bažnyčiomis Pizos katedros aikštėje, suskaičiavo Ispanijos aikštėje esančių laiptų pakopas, pabuvojo Tibro saloje Isola.
 
Laima Skinderienė, profesijos mokytoja