Naujienos

Darbo stebėjimo vizitas Norvegijoje

2020 03 10

Paskutinis Erasmus+ programos projekto „Tarptautinė patirtis - profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“  personalo darbo stebėjimo vizitas vyko Innovation Circle Network organizacijoje Norvegijoje. Kėdainių profesinio rengimo centras yra šios organizacijos narys, kartu su partneriais jau yra įgyvendinęs bendrą projektą, pateikęs ir naujas projektų paraiškas. Bendradarbiavimas tarp organizacijų buvo vystomas ir Erasmus+ programos profesinio mokymo srities mobilumo projekto metu.
Keturių darbo dienų trukmės darbo stebėjimo vizite dalyvavo centro praktinio mokymo vadovė Liudmila Kolojanskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė Lina Karpienė, psichologė Olga Lukšienė ir projektų vadovė Vilija Bakutytė.  Mobilumo vizito dalyvės lankėsi mokslo ir patyrimų centre „Inspiria“, kuriame vieną kartą per metus turi apsilankyti kiekvienas Norvegijos mokinys. Centre mokiniai skatinami daugiau sužinoti apie energiją, kosmosą, aplinką, sveikatą ir kitas temas interaktyvių priemonių bei technologijų pagalba. Pagrindinė centro veiklos idėja yra ta, kad vykdomos veiklos paskatintų mokinius klausti, suteiktų galimybes pamatyti įdomiąją matematikos ir kitų tiksliųjų mokslų pusę, leistų jiems patiems atrasti ne tik faktus ar teoremas, bet ir  aktyviai dalyvaujant siūlomose veiklose patirti nuostabą ir atradimo džiaugsmą.
Taip pat projekto dalyvėms buvo labai naudinga apsilankyti Askim aukštesniojoje mokykloje  ir susipažinti su verslumo integravimu į profesinio mokymo dalykus, su šiuo metu vykstančios Norvegijos švietimo reformos principais. Kolegos pristatė verslumo, demokratijos, sveikos aplinkos plėtojimo ir tvarumo principų integravimą į ugdymo procesą bei bendrą organizacijos veiklą. Vizito dalyvėms akivaizdus verslumo mokymo pavyzdys buvo praktinio mokymo užsiėmimų- praktinio mokymo firmų veiklų- organizavimas virtuvėje, klasėje ar miške.  Šių užsiėmimų metu mokinių grupės kartu su profesijos mokytojais kuria realų produktą, mokiniai patys dalyvauja verslo kūrimo ir vystymo procese, priima finansinius sprendimus.  Projekto dalyvės įgijo ir partnerių ugdymo įstaigos aplinkos kūrimo, organizacinės kultūros plėtojimo patirties.
Verslumo ugdymo programų pritaikymas specialių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, praktinio mokymo organizavimas netradicinėse erdvėse, kūrybiškumo skatinimas, mokytojų ir mokinių pozityvaus tarpusavio santykių formavimas,  pedagogų  bendradarbiavimas kuriant edukacines aplinkas, STE(A)M taikymas ugdymo(si) procese, neformalaus ugdymo integravimas į formalaus ugdymo procesą  - tai tik dalis programos veiklų su kuo projekto dalyvės susipažino ir įgijo praktinės patirties darbo stebėjimo Norvegijoje metu.
Projekto dalyvės, mobilumo vizitų metu patobulinusios bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas, prisidės prie naujų tarptautinių veiklų ir idėjų generavimo, nestandartinio mąstymo, netipinių sprendimų priėmimo ir problemų sprendimo savo organizacijoje.
 
Vilija Bakutytė, projektų vadovė