Naujienos

Pilietinė iniciatyva

2021 05 18

Gegužės  17 dieną virėjų grupės mokiniai kartu su specialiąja pedagoge Jolita Kšenavičiene ir socialine pedagoge Jūrate Daukšiene vykdė pilietinę iniciatyvą ,,Lietuvos karinio veikėjo Justino Kibirkščio kapo tvarkymas“.

Justinas Kibirkštis 1918 m. buvo Pirmojo atskirojo lietuvių bataliono karininkas. 1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su sovietų Rusijos kariuomene, o vėliau tapo artilerijos pulko, dislokuoto Kėdainiuose, vadas. Justinas Kibirkštis palaidotas Kėdainių miesto Kauno kapinėse.

Pilietinės akcijos dalyviai sutvarkė pulkininko kapą ir pasodino našlaites. Gražią iniciatyvą gėlėmis parėmė bendrabučio auklėtoja  Aušra Norbutienė.   

Jolita Kšenavičienė, specialioji pedagogė
Jūratė Daukšienė, socialinė pedagogė