Naujienos

Programos „Erasmus+“ akreditacija (2021-2027 metai) ir Pažangumo ženklas

2021 02 26

Kėdainių profesinio rengimo centrui profesinio mokymo srityje suteikta programos „Erasmus+” akreditacija laikotarpiui nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. Akreditacijos suteikimas patvirtina, kad centras yra parengęs kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis.
Pagal programos „Erasmus” akreditacijų nuostatas bei atsižvelgiant į paskutinių pagal profesinio mokymo  mobilumo chartiją įgyvendintų programos „Erasmus+” projektų galutinių ataskaitų įvertinimų vidurkį, centrui suteiktas ir Pažangumo ženklas, kuris galios trejus metus.
Centras 2021-2027 metais įgyvendins programos „Erasmus+” 1 pagrindinio veiksmo projektus, vadovaudamasis Akreditacijos susitarimo sąlygomis ir nuostatomis, tikslais bei programos „Erasmus+” kokybės standartais.  Įgyvendindami centro programos „Erasmus+“ plane nusimatytus tikslus, stiprinsime ir plėsime tarptautines partnerystes, plėtosime tarptautinę dimensiją formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybei gerinti, didinsime besimokančiųjų ir darbuotojų tarptautinį judumą, suteikiant jiems profesinės patirties, bei sieksime kokybiško tarptautinių projektų įgyvendinimo.

Vilija Bakutytė, projektų vadovė