Naujienos

Projekto „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“ baigiamasis renginys

2021 07 01

Baigiantis mokslo metams, birželio 28 d. Kėdainių profesinio rengimo centre vyko  seminaras „Kūrybiškumo ugdymas: metodai, priemonės ir įrankiai“. Tai baigiamasis „Erasmus+“ projekto  „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“ renginys.

Projektas „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“ gimė sukūrus konsorciumą iš aštuonių Kėdainių rajono savivaldybėje veikiančių įvairių tipų ugdymo įstaigų. Projekto koordinatoriumi tapo Kėdainių profesinio rengimo centras. Partneriai: Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija, Kėdainių r. Josvainių gimnazija, Kėdainių šviesioji gimnazija, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla, Kėdainių lopšeliai-darželiai „Žilvitis“ ir „Pasaka“.

Projekto pradžia 2019 m. birželio 1 d. Įgyvendinti buvo numatyta per trylika mėnesių, tačiau sutrukdė užklupusi COVID-19 pandemija. Pagaliau po pusantrų metų pertraukos šių metų birželio mėnesį projekto veiklos buvo baigtos. Mobilumo vizitai vyko Turkijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje.

Seminaro pradžioje Kėdainių PRC projektų vadovė Vilija Bakutytė aptarė projekto eigą, stipriąsias ir silpnąsias jo puses, supažindino su  kokybiniais ir kiekybiniais  rezultatais: atnaujintos dvidešimt trijų pedagogų kūrybiškumo ir tarpkultūrinio bendravimo kompetencijos, siekiant kokybiškesnio įtraukaus ugdymo, tarptautiškumo aspektų integravimo į dalyko ugdymo turinį ir gyvenimą ugdymo įstaigoje; aštuonių švietimo įstaigų pedagogų įgytos kompetencijos ir patirtis taikoma kasdieniame darbe su ugdytiniais; sukurta metodinės medžiagos elektroninė talpykla, kurioje metodine medžiaga galės dalintis ir naudotis ne tik projekte dalyvavę, bet ir kitų ugdymo įstaigų pedagogai. Taip pat pranešėja kalbėjo apie projekto tęstinumą bei mobilumo projektų akreditaciją bendrojo ugdymo srityje.

Mokymo vizito Prancūzijoje patirtimi pasidalijo Kėdainių šviesiosios gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Laima Janonienė.

Visai neseniai iš darbo stebėjimo vizito Ispanijoje sugrįžo keturi projekto dalyviai. Dar šviežiais  įspūdžiais dalijosi Kėdainių šviesiosios gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Gitana  Kaupienė ir Kėdainių PRC anglų kalbos mokytoja metodininkė Živilė Matukienė.

Po pertraukos vyko diskusijos grupėse. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai kartu su pagalbos mokiniui specialistais diskutavo tema „Projekto kūrybiškumo patirties bagažas“ (moderatorės Danguolė Tumėnienė, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Diana Dovydavičiūtė, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė), bendrojo ugdymo dalykų pedagogai – „Idėjų paieška ir jų taikymas ugdymo procese“ (moderatorius Robertas Bilvinas, Kėdainių šviesiosios gimnazijos IT sistemų technikos priežiūros specialistas).

Seminaras buvo turiningas, produktyvus. Visi projekto dalyviai džiaugėsi, kad įgijo naujos vertingos patirties, kūrybiškumo, ir išreiškė viltį, kad bendradarbiavimas tęsis ir ateityje.

 Birutė Konstanblackaitė-Baltrūnienė, projekto dalyvė