Naujienos

Senjorai dalijosi patirtimi su jaunimu

2022 11 21

Kėdainių profesinio rengimo centre dažnai lankosi svečiai, kuriais bendruomenė visada džiaugiasi ir svetingai priima. Lapkričio 18 d. pasitikome nemažą būrį senjorų iš Vilniaus ir  Kėdainių -į antrąjį projekto „Senjorai savanoriauja ir dalijasi patirtimi su jaunimu“ dalyvių susitikimą atvyko Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto, Senojo Kėdainių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai,  M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo įkurtos „Sidabrinės linijos“ atstovai, susitikime dalyvavo ir Centro mokiniai, kiti pedagoginiai darbuotojai, projekto partneriai.

Susitikimo dalyvius pasveikino Centro direktorius Dangiras Kačinskas, pasidžiaugė garbingais svečiais ir Centro jaunimu, kuris noriai įsijungė ir aktyviai dalyvauja skirtingų kartų projekto veiklose. Apie Centre vykdomas profesinio mokymo programas, suaugusiųjų mokymosi galimybes, laimėjimus ir pasiekimus  kalbėjo Profesinio mokymo skyriaus vedėja Irma Zukienė,  su mokomąja baze supažindino profesijos mokytojai. Svečiai stebėjosi moderniomis Centro erdvėmis, infrastruktūra, veikla, pasiekimais.

Trečiojo amžiaus universitetų  rektorės Zita Žebrauskienė, Gražina Jedemskienė, „Sidabrinės linijos“ atstovės, senjorai bei mokiniai savanoriai pasidalijo emocinės ir informacinės pagalbos telefonu vyresnio amžiaus žmonėms sėkmėmis, planais, problemomis. Vyko pokalbis apie skirtingų kartų požiūrį į pagyvenusius žmones, apie tai, kaip jaunimas galėtų prisidėti prie draugiškos senatvei Lietuvos kūrimo.  

Virginija Kiuberienė, Centro metodininkė