Naujienos

„Skaitmeninis“ mokytojas- naujas iššūkis pedagogams

2020 11 13

Lapkričio 1 d. Kėdainių profesinio rengimo centre pradėtas įgyvendinti programos  Erasmus +K2 strateginės partnerystės projektas Nr. 2020-1-LT01-KA202-077938 „Skaitmeniniai“ mokytojai: naujoji karta ir iššūkiai“ (Digital Tutors: Facing the new generation and challenges). Pasaulinė Covid-19 pandemija privertė šimtus tūkstančių švietimo įstaigų kurti nuotolinio mokymo schemą ir strategiją, skubiai jas diegti bei įgyvendinti savo institucijose. Daugelio Europos švietimo institucijų teiktose ataskaitose buvo minima daugialypė nuotolinio mokymo nauda. Europos komisija padarė tam tikrą pažangą pasiūlydama sistemas DigComp ir DigCompEdu, tačiau vis dar reikia toliau plėtoti „skaitmeninio“ mokytojo vaidmenį, ypač dirbant ne techninių ar technologinių profesijų srityse. Pagrindinis projekto tikslas yra apibrėžti „skaitmeninio“ mokytojo vaidmenį, tobulinti nuotolinio mokymo procesą, kurti, teikti, plėtoti mišraus mokymo kursus, kelti mokytojo, specialisto kvalifikaciją IT srityje, sukurti palaikomą ir atnaujinamą skaitmeninių išteklių saugyklą, kuria mokytojai galėtų naudotis savo kasdieniniame darbe. Projekto koordinatoriai – Kėdainių profesinio rengimo centras-  kartu su projekto partneriais sieks įgyvendinti projekto tikslus ir pasiekti numatytų  rezultatų.
 
Aurima Bajorūnienė, projekto vadovė