Naujienos

Skelbiama mokinių atranka dalyvauti stažuotėse užsienio šalyse

2020 09 09

Skelbiame atranką programos „Erasmus+“ projekto „Tarptautinė patirtis - profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“ stažuotėms  Ispanijoje, Italijoje, Maltoje, Portugalijoje, Turkijoje ir Vokietijoje apdailininko (statybininko), suvirintojo, automobilių mechaniko, logisto ekspeditoriaus, kirpėjo, virėjo, siuvėjo, kosmetiko, kompiuterinės įrangos derintojo profesijų mokiniams!

Daugiau informacijos apie skelbiamą atranką  ir atrankos dokumentus rasite čia:

Skelbimas apdailininkui (statybininkui)
Skelbimas automobilių mechanikui
Skelbimas kirpėjui
Skelbimas kompiuterinės įrangos derintojui
Skelbimas kosmetikui
Skelbimas logistui ekspeditoriui
Skelbimas siuvėjui
Skelbimas suvirintojui
Skelbimas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
Prašymas dėl dalyvavimo mobilumo projekto dalyvių atrankoje
Projekto dalyvio rekomendacijos
Tėvų (globėjų) sutikimas dėl mokinio dalyvavimo projekto mobilume