Parama

1.2 procentų parama apskaičiuojama nuo Jūsų jau sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio sumos, kurią iš gyventojo pajamų per mokestinį laikotarpį išskaičiavo mokestį išskaičiuojantis asmuo, ar kurią gyventojas deklaravo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje kaip mokėtiną. 1.2 procentų paramą galite skirti kiekvienais metais iki gegužės 1d.
 
1.2 procentų parama skiriama užpildžius Prašymą FR0512 versija 04. Ją gyventojai gali pateikti tik individualiai Valstybinei mokesčių inspekcijai, kurioje veiklos teritorijoje jis nuolat gyvena. Kėdainiuose - Didžioji g. 17 arba elektroniniu būdu (jeigu turite elektroninę bankininkystę), naudojantis Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis.
Iki 2022 m. prašymus pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau - prašymas) gali būti teikiamas:
Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami. 
 
Prašymo blankas (spausdinimui).
 
Duomenys, kurie turi būti nurodyti Prašyme: asmens kodas, vardas, pavardė, nurodyti mokestinį laikotarpį (2019 m.), pažymėti 6S langelį, gavėjo tipas – 2,  paramos gavėjo identifikacinis  numeris (kodas) – 111966767, mokesčio dalies dydis iki 1.2 procentų, E5 laukelyje nurodykite iki kurių metų skiriate paramą.
 
  
Prašyme galima nurodyti tiek vieną, tiek kelis paramos gavėjus, svarbiausia, kad visa prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis nebūtų didesnė kaip 1.2 procentai. Jei gyventojas pasirinko tik vieną paramos gavėją, jam jis gali skirti tiek visus 1.2 procentus, tiek mažiau. Sakykime, norima paremti du paramos gavėjus, tai kiekvienam iš jų galima prašyti pervesti pavyzdžiui, po 0.6 procentą, arba vienam - 0,8 procento, o kitam - 0,4 procento ir pan.
 
Dėkojame Jums už pagalbą!
 
Jeigu kyla klausimų dėl  paramos skyrimo, rašykite mums adresu: kprc.buhalterija@gmail.com
 
 
Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-21 08:00