2022 m.

Projektai 2022m.

Nr. 2019-1-HR01-KA229-060771_3  "Modeliuojame ateitį"

Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0016 „Kėdainių profesinio rengimo centro profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0238  „G.A.L.I.M: Nauji įgūdžiai – naujos galimybės“

Nr. 2020-1-LT01-KA116-077625 „Tarptautinė patirtis-profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“

Nr. 2020-1-LT02-KA205-006785  “Jaunimas prieš elektronines patyčias” („Stop cyberbullying among you(th)“

Nr. 2020-1-LT01-KA202-077938 „Skaitmeniniai mokytojai: naujoji karta ir iššūkiai“ („Digital Tutors: Facing the new generation & challenges“)

Nr. NPHZ-2020/10090 „Mokytojo padėjėjo karjeros perspektyvos siekiant palengvinti tvarias švietimo reformas.“( „Pre-Service Teacher Career Perspectives to Facilitate Sustainable Inclusive Education Reforms“)

Nr. 2020-3-LT02-KA105-007175 „Pagrindas: kas iš tikrųjų čia vyksta?“

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-007 „Praktinių įgūdžių įgijimas Panevėžio profesinio rengimo centro Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0016 „Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre“
Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0016 „Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre“ IId.

Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0035 ,,Kėdainių profesinio rengimo centro mokomojo korpuso modernizavimas"

Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0034 ,,Kėdainių profesinio rengimo centro bendrabučio pastato modernizavimas"

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0002 ,,Praktinių įgūdžių įgijimas PMC ,,Žirmūnai Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre"

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0003  ,,Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre“

Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0033 „Tikslingos konsultacijos ir mokymai - sėkmingo įsidarbinimo link “

Projektas Nr2021-1-LT01-KA121-VET-000004777

Projektas Nr. NPAD-2021/10028 „Mišriojo mokymo(si) organizavimas ir metodai suaugusiųjų švietime („Blended Learning Organization and Methods in Adult Vocational Education“)

Projektas Nr. NPAD-2021/10151 „Multikultūrinė ir daugiakalbė mokymo aplinka skirta senjorų iš atokių vietovių socialinių įgūdžių pagerinimui pandemijos metu“(„Multilingual and Multicultural Learning Space for the Well-Being of Seniors from Remote Areas in the Pandemic Crisis (MAMA)“)

Projektas Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724 „Mikro ir projektinio mokymo metodais grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms“ („Micro- and project-based learning programme for Teaching ciRcular Economy and Ecological awareness in VET“ (TREE)

Projektas Nr. 2021-1-PL01-KA210-SCH-000032401 „EcoShool“ (Ekologinė mokykla)

"Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre" Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0003.

Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000075425 ”Lygios ugdymosi galimybės visiems”

Projektas Nr.  2022-LT01-KA121-VET-000059891

Projektas Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000050776-P1 „Profesinės anglų kalbos gebėjimų tobulinimas siekiant geresnių profesijos rezultatų.“ („Improving Vocational English Language Abilities for Better Performance in the Profession“)

Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-22 08:45