Karjeros ugdymas

UGDYMO KARJERAI CENTRAS
El. pašto adresas: kprc.karjera@gmail.com
Ugdymo karjerai centras teikia informaciją apie Lietuvos švietimo sistemą, priėmimo, mokymosi sąlygas profesinėse mokyklose, kolegijose ir universitetuose. Profesinio informavimo paslaugos teikiamos mokiniams, mokinių tėvams, pedagogams, jaunimui ir suaugusiems – visiems besidomintiems, kurie nori pasirinkti ar keisti profesiją, kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias.
Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, aktyviai kurti savo karjerą.
Uždaviniai:
skatinti mokinius pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
ugdyti mokinių gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, skatinti priimti adekvačius karjeros sprendimus;
ugdyti gebėjimą kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą, remiantis asmenine ateities vizija;
siekti, jog mokiniai būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo;
teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).
Ugdymo karjerai paslaugos:
Individualus ir grupinis konsultavimas mokiniams:
Jei dar neapsisprendei kokią profesiją pasirinkti, mes padėsime įsivertinti tavo norus ir gebėjimus, dominančių specialybių privalumus ir trūkumus, galimybes įsidarbinti.
Esi įgijęs profesiją ir nori studijuoti toliau? Padėsime išsiaiškinti, kokiose aukštosiose mokyklose ir kokias programas gali studijuoti.
Reikia parašyti gyvenimo aprašymą (CV)? Turi klausimų? Kreipkis į Ugdymo karjerai centrą - patarsime.
Tave gąsdina darbo paieška? Patarsime nuo ko pradėti, padėsime pasiruošti pokalbiui su darbdaviu.
Atlikęs įvairius testus labiau pažinsi savo asmenines savybes, gabumus, interesus ir pomėgius, kuriuos galėsi tobulinti mokydamasis.
Išsamiau susipažinsi su profesijų pasauliu, sužinosi apie profesijoms keliamus reikalavimus, situaciją darbo rinkoje.
Atrasi, kurios geriausios tavo savybės gali atrodyti patrauklios darbdaviui ir planuosi, kaip jas ugdyti bei tobulinti mokymosi metu.
Susipažinsi su internetiniais puslapiais, susijusiais su mokymosi ir įsidarbinimo galimybėmis.
Informacija mokinių tėvams šiomis temomis:
Profesijos ir mokymosi programos pasirinkimas.
Stojimo sąlygos ir priėmimo tvarka į Kėdainių profesinio rengimo centrą, kitas Lietuvos profesines ir aukštąsias mokymo įstaigas.
Situacija darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybės.
Profesinis veiklinimo programos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams:
Ugdymo karjerai darbo grupė:
Vilma Pilkienė – karjeros koordinatorė
Olga Zaborskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Virginija Kiuberienė - metodininkė
Danutė Petreikienė – Pramonės ir paslaugų skyriaus vedėja
Violeta Povilaitienė - bibliotekininkė
Birutė Rimidienė - bibliotekininkė
Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-09 08:18