Vairuotojų mokymas

Pirminis vairuotojų mokymas

B kategorija (minimalus amžius 18 metų, pradėti mokytis galima sulaukus 17 metų) – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg, šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.

Kurso tematika: kelių eismo taisyklės, saugaus vairavimo pagrindai, teisės pagrindai, automobilių techninė eksploatacija.

• Išklausius teorijos kursą, laikoma galutinė įskaita.
• Žinių įtvirtinimui ir patikrinimui naudojama testavimo kompiuterinė programa. Mūsų mokiniai kursų metu ja naudojasi nemokamai jiems patogiu laiku.
• Organizuojami pirmosios medicininės pagalbos kursai.

PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMAS:

• Praktinio vairavimo kurso trukmė – 30 val.
• Praktinis vairavimas vykdomas individualiai pagal sudarytą grafiką.
• Paskutinę praktinio vairavimo valandą laikoma galutinė įskaita.
• Galutinės įskaitos metu daromas vaizdo ir garso įrašas.

B kategorija (teoriją ruošiantis savarankiškai).

Praktinio vairavimo įgūdžių mokytis gali tik tada, kai VĮ „Regitra“ išlaiko teorijos žinių egzaminą. Vairavimo mokykloje privaloma baigti ne trumpesnį kaip 30 val. kursą.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
• Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a)
• Foto nuotrauka
• Kai mokinys pasiruošęs savarankiškai, VĮ „Regitra“ išduota pažyma apie išlaikytą teorijos egzaminą.

C kategorija (minimalus amžius - 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius) - Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

Teorijos kurso trukmė – 35 val.

Praktinio vairavimo kurso trukmė - 15 val. Paskutinę praktinio vairavimo valandą laikoma galutinė įskaita. Galutinės įskaitos metu daromas vaizdo ir garso įrašas.

CE kategorija (minimalus amžius 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius) - C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.

Teorijos kurso trukmė – 25 val.

Praktinio vairavimo kurso trukmė - 15 val. Paskutinę praktinio vairavimo valandą laikoma galutinė įskaita. Galutinės įskaitos metu daromas vaizdo ir garso įrašas.

REIKALINGI DOKUMENTAI (C1, C, CE kategorijoms):

• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
• Vairuotojo pažymėjimas
• Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a)
• Foto nuotrauka

Vairavimo įgūdžių tobulinimas

Vairavimo mokykloje yra galimybė tobulinti praktinius vairavimo įgūdžius. Vairavimo pamokos vykdomos tiek aikštelėje, tiek gatvėse (keliuose), atsižvelgiant į individualius poreikius. Laikas derinamas asmeniškai atvykus į mokyklą.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  • Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a)
  • Foto nuotrauka
  • Pažyma apie VĮ „Regitra“ išlaikytą teorijos žinių egzaminą.

Pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimas

Vairuotojų pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti norintys vežti krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2009 m. rugsėjo 10 d.

• 18 metų – mokymo trukmė 300 val. (280 val. teorijos ir 20 val. praktinio mokymo)
• 21 metų – mokymo trukmė 150 val. (140 val. teorijos ir 10 val. praktinio mokymo).
• Mokymas trunka 5-6 sav., priklausomai nuo teorijos pamokų grafiko.
• Baigus visą mokymo kursą ir išlaikius kompetencijų vertinimo egzaminą, išduodamas pažymėjimas.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
• Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F Nr. 083-1/a)
• Vairuotojo pažymėjimas
• Foto nuotrauka.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

Vairuotojai, įgiję C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d. turi išklausyti kvalifikacijos tobulinimo mokymo (35 val.) kursą ir įgyti kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 10 d.

Mokymo kursas organizuojamas dalimis. Kiekviena dalis negali trukti trumpiau kaip 7 val. Asmeniui, kurio mokymosi pasiekimai už kiekvieną mokymo dalį įvertinami patenkinamai, išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis, kad vairuotojas tobulino profesinę kvalifikaciją vežti krovinius komerciniais tikslais. Mokymo įstaiga gali išduoti pažymą apie asmens mokymo pasiekimų įvertinimą už kiekvieną mokymo dalį.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-08 08:09

Galerija