Naujienos

INFORMACIJA APIE UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMĄ NUOTOLINIU BŪDU

2020 03 26

Kėdainių profesinio rengimo centro (toliau – Centras) direktorius 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-36 patvirtino Centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu karantino metu tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Aprašas skelbiamas Centro internetiniame tinklapyje https://www.prc.kedainiai.lm.lt/ (nuoroda – Veiklos dokumentai).

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.

Informaciją mokiniams ir jų tėvams (globėjams) dėl ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo rasite paspaudę čia

 

Susisiekti su administracijos darbuotojais galima el. paštu arba telefonais: 

 IT naudojimo klausimais mokytojus ir mokinius konsultuos:

 Su pagalbos mokiniui specialistais galima susisiekti nuotoliniu būdu per el. dienyną arba el. paštais. Specialistai dirba pagal įprastą grafiką.

Su mokytojais ir klasių/grupių vadovais galima susisiekti per el.dienyną arba el. paštais https://www.prc.kedainiai.lm.lt/destytojai/

 

Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta, neišvengiamai bus priimami nauji sprendimai, todėl prašome reguliariai sekti informaciją Kėdainių profesinio rengimo centro internetiniame tinklapyje ir elektroniniame dienyne.