Naujienos

Klausėmės, kaip ošia Antano Baranausko „Anykščių šilelis“

2020 03 05

Kėdainių profesinio rengimo centre tęsiasi renginiai, skirti Lietuvių kalbos dienoms. Ta proga kovo 3 dieną sulaukėme garbaus svečio – Šiaulių universiteto profesoriaus Skirmanto Valento. Jo paskaitos „Kaip ošia Antano Baranausko „Anykščių šilelis“ klausėsi III-IV gimnazijos klasių mokiniai ir gausus būrys Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų. Po trumpos įžangos iš profesoriaus lūpų anykštėnų tarme, taip, kaip sukūrė Antanas Baranauskas, ėmė liete lietis poemos eilutės. Nuščiuvusi salė klausėsi skambančio poezijos stebuklo.
Mokiniai stebėjosi, kaip galima visą kūrinį išmokti atmintinai, ir dar tarmiškai.
Likome apžavėti profesoriaus S. Valento skambaus balso, erudicijos, gebėjimo taip šiltai, nuoširdžiai bendrauti su įvairialype auditorija. Pasijutome tiesiog užburti esą...
Paskaitos laikas tirpte ištirpo, o klausytojai dar taip norėjo, kad ji tęstųsi ir tęstųsi... Išties buvo taip gražu, gilu, jautru, paveiku...
Neabejoju, kad profesoriaus S. Valento  padeklamuotas „Anykščių šilelis“ ilgai oš girdėjusiųjų širdyse.
 
Birutė Konstanblackaitė-Baltrūnienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja