Naujienos

Mokinių dėmesiui!

2020 01 08

Skelbiama apklausa dėl mokinių pageidavimų 2020-2021 mokslo metais vykti į Erasmus+ programos ilgalaikes 3 mėn. trukmės stažuotes užsienio šalių įmonėse.
Reikalavimai stažuočių kandidatams: profesinio mokymo pasiekimų lygis, dalyvio motyvacija vykti į stažuotę užsienyje (mokinys turi būti tvirtai apsisprendęs, kad nori vykti į ilgalaikę stažuotę), pakankamos užsienio kalbos žinios (į stažuotę vykstama be lydinčio asmens).
Iki 2020 m. sausio 16 d. informuoti projektų vadovę dėl pageidavimo vykti į ilgalaikę stažuotę (3 mėn. trukmės) užsienyje. Atsižvelgus į mokinių poreikius bus planuojamos tarptautinės stažuotės ir sudaryta galimybė mokiniams įgyti tarptautinės darbo patirties.