Naujienos

Dalykinis vizitas Italijoje

2022 10 27

2022 m. spalio 14-20 dienomis Kėdainių profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Olga Zaborskienė ir direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Audronė Valienė lankėsi „New Service“ organizacijoje Rido Garganico mieste (Italija).

Programos „Erasmus+“ darbo stebėjimo vizito metu priimančiosios organizacijos atstovai supažindino su Italijos profesinio mokymo sistema, infrastruktūra, naujovėmis, SUP mokinių praktinio mokymo organizavimo formomis, pasidalino patirtimi įtraukiant patiriančius socialinę atskirtį asmenis į neformalųjį profesinį mokymą. Stebėjome Centro maisto pramonės darbuotojo ir virėjo specialybių mokinių praktinio mokymo organizavimą miesto maitinimo įstaigose.

Lankėmės valstybinėje profesinio mokymo įstaigoje (Istituto professionale di Stato „M. Lecce“), integruotame senyvo amžiaus žmonių dienos centre, susipažinome su šių įstaigų darbo specifika, darbuotojais.

Olga Zaborskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui