Misija

Misija

- Teikti pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, profesinio mokymo kartu su vidurinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo paslaugas, atsižvelgiant į individualius mokinių ir darbo rinkos poreikius.

- Ugdyti mokinių bendruosius gebėjimus, vertybines nuostatas, suteikti kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-10 12:12