2013 m.

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas
Nr. LLP-LdV- IVT-2013-LT-0818 
Šiuolaikiškas logistikos specialistas – saugaus krovinio gabenimo garantas
Projekto tikslas –tobulinti logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus specialybių mokinių  profesines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinant juos su krovinių gabenimo ir sandėliavimo technologijomis užsienyje.
Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras
Partneris: VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras
Priimanti organizacija: Nevşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Turkija)
Biudžetas: 19 092 EUR
Vykdymo eiga. 
Projekto dalyviai-Kėdainių PRC, Elektrėnų PMC logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus specialybių mokiniai, kurie mokosi pagal logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus mokymo programas.
Mokiniai stažuotės užsienyje metu susipažintų su krovinių sandėliavimu, paruošimu gabenimui, krovimu, išdėstymu ir tvirtinimu, naudojant įvairioms krovinių rūšims skirtas pakavimo medžiagas, krovimo ir tvirtinimo priemones. jie įgytų sandėliavimo ir krovinių paruošimo saugiam transportavimui praktinių įgūdžių. Būsimiems logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus profesijų mokiniams reikia įgyti krovinių paruošimo gabenimui praktinės patirties, t.y mokėti parinkti tinkamas pakavimo medžiagas, teisingai pakrauti, išdėstyti ir tvirtinti krovinius transporto priemonėje.
Mobilumas padėtų projekto dalyviams geriau įvertinti savo pasirinktos profesijos naudą, apsibrėžti savo karjeros planus ir suvokti, kad sėkmingą įsidarbinimą ir karjeros galimybes lemia mokymosi ir stažuotės metu įgytos žinios ir gebėjimai, sugebėjimas prisiimti atsakomybę už savo karjerą. turima tarptautinė darbo patirtis leistų mokiniams įsidarbinti Lietuvos ar Europos logistikos įmonėse, pradėti savo verslą ar tęsti studijas aukštesnio lygmens mokymo įstaigose.
Projekto metu sieksime šių rezultatų:
•15 projekto dalyvių-logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus specialybių mokinių-įgys profesinių žinių ir praktinių įgūdžių.
•15 projekto dalyvių įgys tarptautinės mobilumo patirties, pagerės šnekamosios užsienio kalbos įgūdžiai.
• pristatymai: „Pakavimo medžiagos", "Pakavimo tara", "Pakavimo būdai".
• informacinis stendas " Krovimo įranga".
  

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas
Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0817
„Maisto pramonės darbuotojo profesijos mokinių  tarptautinė praktika“
Projekto tikslas – tobulinti maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinių profesines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinant  su pieno ir jo produktų gamybos technologijų naujovėmis bei plėtros tendencijomis užsienyje.
 
Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras
Priimanti organizacija: Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, Turkija
 
Biudžetas: 13 032 EUR
Vykdymo eiga. 
Projekto dalyviai - Kėdainių PRC Pramonės ir paslaugų skyriaus maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniai. Stažuotės užsienyje metu mokiniai susipažins su pieno ir jo produktų gamybos technologijos naujovėmis; įgys įrengimų valdymo informacinių technologijų  pagalba žinių. Maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniai praplės profesines kompetencijas, t.y. susipažins su kitos šalies pieno produktų gamybos ypatumais, o svarbiausia  įgys praktinių įgūdžių. Įgytos papildomos profesinės kompetencijos suteiks mokiniams didesnes įsidarbinimo galimybes Lietuvos pieno produktų gamybos įmonėse.
Projekto tikslai yra susiję su projekto dalyvių poreikiais. Projekto veiklos metu  bus tobulinami mokinių profesiniai, bendravimo ir kalbiniai įgūdžiai, susipažįstama su naujomis jiems technologijomis, asortimentu, darbo organizavimu.  Mokiniams yra naudinga susipažinti su kita šalimi ir skirtinga kultūra, išbandyti save naujoje aplinkoje.
Mokinių stažuotė vyktų Turkijoje. Šioje šalyje pieno ir jo produktų gamybos įmonės modernizuojamos, siekiama patenkinti ne tik vietinės rinkos, bet ir užsienio šalių vartotojų poreikius, užtikrinti aukštą pieno produktų kokybę. Nevsehir regione veikia pieno produktų gamybos įmonės (“Furkan Süt Ürünleri Ltd" „Akyuz Kaymak Ltd.“
“İrmak Ltd.“) kurios turi ilgametę darbo patirtį. 
Mūsų mokiniams būtų labai naudinga susipažinti su Lietuvoje negaminamų pieno produktų gamybos technologiniais procesais. Keičiantis lietuvių tautos mitybos įpročiams, kitos šalies pieno produktai tampa paklausūs tarp Lietuvos vartotojų ir įmonės įtraukia naujus gaminius į savo produkcijos asortimentą. Taip pat mokiniams pravartu susipažinti su pieno produktų rinkoje šiuo metu populiarių funkcionalių pieno produktų gamyba.
Projekto metu sieksime šių rezultatų: 10 projekto dalyvių-maisto pramonės darbuotojo profesijos mokinių-įgys populiarių pieno produktų gamybos technologinių žinių ir patobulins praktinius įgūdžius; 10 projekto dalyvių įgys tarptautinės mobilumo patirties,pagerės šnekamosios užsienio kalbos įgūdžiai; pieno produktų gamybos aprašai; baigiamasis renginys -pieno produktų pristatymas-viktorina.
  

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas
Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0870  
Aplinkosauginių vertybių formavimas profesiniame mokyme
Projekto tikslas – tobulinti profesiniame mokyme dalyvaujančių specialistų kompetencijas, reikalingas mokinių aplinkosauginių vertybių formavime.
 
Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras
Partneriai: Kelmės profesinio rengimo centras, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Daugų technologijos ir verslo mokykla
 
Priimančiosios organizacijos: Land und Forstwirtschaftlicher Betrieb ( Austrija), Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige ( Vokietija), International Education College TEMIS (Ispanija)
 
Biudžetas: 20 028 EUR
Vykdymo eiga. 
Projekto vizitų metu Kėdainių PRC, Kelmės PRC, Kauno MPPMC, Daugų TVM profesinio mokymo specialistai susipažins su aplinkosaugos materialinių išteklių sunaudojimo profesiniame mokyme mažinimo strategijomis ES šalyse; įvertins partnerių profesinio rengimo ir aplinkosaugos reikalavimų sąveikos sistemos kūrimo patirtį ir įgytas žinias pritaikys savo darbe atnaujinant profesinio mokymo programų (automobilių mechaniko, apdailininko, virėjo-padavėjo) turinį;
Taip pat projekto dalyviai įgys gamybos ir paslaugų įmonių dalyvavimo profesiniame mokyme, siekiant užtikrinti minimalų poveikį aplinkai, gerosios patirties; aktyvių mokymo/si metodų, susijusių su praktika ir realiu gyvenimu, gerosios patirties ir pritaikys ją profesiniame mokyme.
Projekto tikslai yra susiję su projekto dalyvių poreikiais ir numato ne tik epizodinį bendradarbiavimą, bet ir nuolatinį visų partnerių dalyvavimą įvairiose veiklos srityse, leidžiantį užtikrinti profesinio mokymo kokybę. Mainų vizite Austrijoje  dalyvaus statybos sektoriaus profesijų, Vokietijoje- inžinierinių, Ispanijoje-paslaugų sektoriaus profesinio mokymo specialistai. Mobilumas padės projekto dalyviams geriau įvertinti profesinių mokymo programų turinį, supažindins su aplinkosaugos ugdymo integravimo į profesinį mokymą patirtimi.
Projekto metu numatomi sukurti rezultatai: atnaujintos 18 profesinio mokymo specialistų bendrosios ir profesinės kompetencijos; atnaujintas  apdailininko, automechniko, logisto-ekspeditoriaus, padavėjo-barmeno, virėjo profesinių mokymo programų profesinių mokymo programų dalykų turinys, įtraukiant materialinių išteklių racionalaus panaudojimo mokymo/si medžiagą;parengti apdailininko, automechniko, padavėjo-barmeno, virėjo, logisto-ekspeditoriaus profesinio mokymo programų informacinis stendas „Atliekų tvarkymo taisyklės“;pravestas informacinis renginys apie projekto metu įgytą patirtį. 
  

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas (partneriai)
Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0808
Suvirintojo specialybės mokinių praktinių žinių ir įgūdžių kokybės tobulinimas Vokietijoje
 
Projekto tikslas – suvirintojo specialybės mokinių praktinių žinių ir įgūdžių tobulinimas, siekiant kokybiško rezultato bei jų profesinio lankstumo ir mobilumo.
 
Koordinatorius:Jonavos politechnikos mokykla
Partneris: Kėdainių profesinio rengimo centras
Priimanti organizacija: Beratungsservice - EU Bildungsprogramme (Vokietija)
Biudžetas: 14 451 EUR
Vykdymo eiga.
Projekto tikslinė grupė - 10 suvirintojo specialybės moksleivių išJonavos politechnikos mokyklos ir Kėdainių profesinio rengimo centro.Stažuotės trukmė -3 savaitės.
Projekto uždaviniai:
1. Tobulinti mokinių praktines žinias ir įgūdžius, leidžiančius jiems dirbti su naujausiais suvirinimo įrengimais, medžiagomis ir technologijomis.
2. Paskatinti mokinių domėjimąsi savo profesija, norą nuolat tobulinti savo kompetencijas bei būti paklausiais savo darbo srityje.
3. Ugdyti mokinių kalbines ir tarpkultūrines kompetencijas, vystyti socialinius įgūdžius siekiant mokinių gebėjimą save pateikti ir pasiūlyti darbo rinkai prisitaikant prie Lietuvos ir ES darbo rinkos sąlygų.
 Kėdainių profesinio rengimo centras -5 dalyviai.
  

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas (partneriai)
ECVET- statybinės ir viešojo maitinimo pakraipos specialybių mokinių tobulėjimo įrankis
Nr.LLP-LdV-IVT-2013-LT-0860
Projekto koordinatorius - VšĮ Kelmės PRC
Partneriai: Kėdainių PRC,  Tauragės PRC, VšĮ Kuršėnų PM, VšĮ Raseinių VTM, Klaipėdos statybininkų mokykla
Priimančios organizacijos: Austrijos Land und Forstwirtschaftlicher Betrieb, Vokietijos Beratungs-Service Betrieb, Turkijos Halim Focali Anadolu Oteleilik Ve Turizm Meslek Liseli 
Tiesioginiai tikslai
1. Sudaryti galimybę 24 statybinės ir 20 viešojo maitinimo pakraipų specialybių mokiniams iš 6 Lietuvos profesinių mokyklų atlikti 5 savaičių mobilumo stažuotes Austrijos, Vokietijos SVV įmonėse bei 4 savaičių Turkijos profesinėje mokykloje, siekiant įgyti naujus profesinio mokymosi pasiekimus (žinias, įgūdžius ir kompetencijas), kurie bus įvertinti ir pripažinti siunčiančiose organizacijose.
2. Pagal formaliąsias mokymo statybinės ir viešojo maitinimo pakraipų specialybių programas parengti kvalifikacijos įgijimo planą neformaliojo mokymosi užsienyje metu, specialybių kvalifikacijų aprašus su mokymosi pasiekimų vienetais dešimtbalėje sistemoje.
3. Siekti, kad ECVET pasitarnautų vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimui mokyklose ir garantuotų mokinių pasiekimų neformalaus mokymosi metu užsienyje rezultatų perkėlimą ir pripažinimą siunčiančiose organizacijose.
4.Ugdyti įgūdžių, būtinų statybos ir viešojo maitinimo įmonėse sprendimams daryti, atsižvelgiant į esamus ar numatomus išorinės aplinkos poveikius;
5. Ugdyti platų, kūrybinį ir kritinį mąstymą bei teigiamą nuostatą nuolatiniam asmenybės bei profesiniam tobulėjimui.
6. Padėti dalyviams suprasti sėkmingą naujų technologijų, idėjų ir metodų pritaikymą, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau esamus produktus ir paslaugas.
7. Supažindinti praktikos dalyvius su naujomis idėjomis SVV ir jų galimais sprendimais  bei padėti geriau suprasti darbdavių keliamus reikalavimus šiandienos darbininkui.
8. Parengti pristatymus „ECVET nauda mokiniui, siunčiančiai mokyklai ir darbdaviui“ ir pateikti juos CD formate.
  

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas (partneriai)
Verslumo ugdymas profesiniame mokyme
Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0896
 
Koordinatorius: VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla
Partneriai: Utenos profesinio mokymo centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Kėdainių profesinio rengimo centras, Klaipėdos turizmo mokykla
Priimančios organizacijos: Čekija, Praha, tarpinė organizacija "Agentura Educo"; Ispanija - Granada, tarpinė organizacija "M.E.P. Europrojects Granada"; Anglija - Portsmouth, tarpinė organizacija "Training Vision Ltd"; Turkija - Nevsehir, priimatysis partneris, mokykla "Nevsehir Teknik Lise ve Endustri Meslek Lisesi"
Biudžetas: 25 230 EUR
Vykdymo eiga. 
Projekto tikslas – patobulinti profesinio mokymo specialistų profesines ir bendrąsias kompetencijas, leisiančias plėtoti ir diegti aktyvius verslumo ugdymo metodus.
Projekto dalyviai turės galimybę vykti į Čekiją, Ispaniją, Didžiąją Britaniją ir Turkiją, kur susipažins su šiose šalyse taikomais verslumo ugdymo profesiniame mokyme metodais, vykdomomis verslumo ugdymo iniciatyvomis, mokyklų bendradarbiavimu su verslo įmonėmis sistema mokinių verslumo ugdymo srityje, verslo įmonių indėliu į mokinių verslumo ugdymo skatinimą.
  

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas (partneriai)
„HoReCa sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas“
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0865

Koordinatorius: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.
Partneriai:Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Alytaus profesinio rengimo centras, Kėdainių profesinio rengimo centras.
Priimančios organizacijos: Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola – profesinė mokykla, Ester Mosessons gymnasium – profesinė mokykla, Hotel Pietre Nere
Vykdymo eiga.
Projekto tikslas – tobulinti HoReCa sektoriaus profesinio mokymo specialistų iš profesinių mokymo centrų technologines kompetencijas, praktines žinias.
Projekto trukmė – 18 mėnesių. Pradžia - 2013-06-01, pabaiga - 2014-11-30. Planuojami projekto rezultatai:
1. Patobulintos 12 HoReCa sektoriaus profesijos mokytojų technologinės kompetencijos;
2. Patobulintos 12 HoReCa sektoriaus profesijos mokytojų anglų k. žinios;
3. Sudaryti 3 (kiekvienam srautui) surinktos informacijos pristatymai;
4. Stažuočių metu profesijos mokytojų surinktos žinios, informacinė padalomoji medžiaga, įgūdžiai bei nuotraukos – naudojamos praktinių užsiėmimų su mokiniais metu;
5. Surinkta informacija dalinamasi su kolegomis;
6. Publikuojama informacija – projektinės veiklos populiarinimas.
7. Atlikta praktinė stažuotė Švedijos (Ester Mosessons gymnasium), Italijos (Hotel Pietre Nere) bei Latvijos (Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola) įstaigose.
8. 12 HoReCa sektoriaus profesijos mokytojų suteiktas Europass mobilumo pažymėjimas bei priimančios įstaigos suteiktas pažymėjimas liudijantis dalyvavimą stažuotėje;
  

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas (partneriai)
Transporto paslaugų ir logistikos srities specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas Vokietijoje
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0909
Koordinatorius: Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
Partneriai: Kėdainių profesinio rengimo centras, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Alytaus profesinio rengimo centras
Priimanti organizacija: WisamarBildungsgesellschaftgemeinnutzigeGmbH (Vokietija)
Vykdymo eiga.
Projektas skirtas Lietuvos profesinio rengimo įstaigose dirbantiems transporto paslaugų ir logistikos srities profesijos mokytojams susipažinti su Vokietijoje taikomais profesinio mokymo metodais mokant transporto paslaugų ir logistikos srities mokinius. Projekto dalyviai išnagrinės Vokietijos darbdavių keliamus reikalavimus transporto paslaugų ir logistikos srities jauniems specialistams, susipažins su logistikos paslaugų sistema ir jos valdymu, išnagrinės transporto paslaugų ir logistikos srities profesinio mokymo procese naudojamas naujausias technologijas, turimą įrangą bei teorinio ir praktinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų organizavimą. Projekte dalyvaujanti tarpinė organizacija iš Vokietijos jau ilgą laiką sėkmingai bendradarbiauja su transporto paslaugų ir logistikos įmonėmis, profesinio mokymo įstaigomis, kurios didelį dėmesį skiria profesiniam rengimui, inovatyvių technologijų vystymui, naudojimui, valdymui praktinėje transporto paslaugų ir logistikos srities veikloje.
Projekto numatyti vizitai į Vokietiją padės projekto dalyviams geriau įvertinti transporto paslaugų ir logistikos srities mokymo programų (logisto ekspeditoriaus, lokomotyvo mašinisto, vagonų tikrintojo remontininko, tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus, automobilių mechaniko, automobilių kėbulų remontininko, automobilių elektromechaniko) turinį, supažindins su naujausiais pasiekimais transporto paslaugų ir logistikos srities darbuotojų profesinio rengimo srityje, mokymo metodikomis, praktine patirtimi. Projekto dalyviai taip pat turės galimybę patobulinti/praplėsti savo bendrakultūrines žinias - profesinės užsienio kalbos (anglų arba vokiečių), Vokietijos istorijos bei geografijos. Ne mažiau svarbus dalykas - projekto dalyviai susiras kolegų Vokietijoje, su kuriais ateityje galės bendrauti, dalintis gerąja patirtimi bei naujausia metodine medžiaga.
  

PROFESINIO ORIENTAVIMO PROJEKTAS "JAUNŲJŲ LOGISTIKOS SPECIALISTŲ KARJEROS PLANAVIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS"
Projekto tikslinė grupė buvo tarptautinių pervežimų vairuotojo – ekspeditoriaus ir logisto ekspeditoriaus profesijų mokiniai, kurie siekia vidurinio išsilavinimo.
Projekto tikslas - tobulinti jaunųjų logistikos specialistų profesinį rengimą bei didinti jų konkurencingumą darbo rinkoje; skatinti mokinių pasitikėjimą savimi; ugdyti savęs pristatymo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Gilinti dalykines žinias, mokyti jas pritaikyti praktikoje.
Projekto uždaviniai:
1. Organizuoti karjeros dienų renginių ciklą.
2. Supažindinti su praktine logistikos įmonių veikla.
3. Sukurti logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių pervežimų vairuotojo ekspeditoriaus specialybių žemėlapius.
4. Parengti karjeros aplanką (Gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas).
5. Organizuoti baigiamąjį sklaidos renginį - logisto dieną.           
Projektas buvo vykdomas kartu su partneriais - UAB "EVEKAS", UAB "Palink", Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyrius, kurie jau ilgą laiką sėkmingai bendradarbiauja su mokymo įstaiga.
Į projektinę veiklą buvo integruoti mokomieji dalykai – ekonomikos ir verslumo pagrindai, karjeros planavimas, profesinė etika ir psichologija, tarptautinė vežimų sistema.
Veikla ir pasiekti rezultatai:
Pirmajame etape pamokų metu mokiniai  įvardino abiejų logistikos specialybių stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes; mokėsi pristatyti save darbdaviui rašydami Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką bei kurdami savo specialybės pristatymą darbdaviui, užmegzti ir palaikyti kontaktą.
Antrajame etape mokiniai lankėsi partnerių įmonėse, kuriose tobulino savo praktinius įgūdžius, asmeninę ir socialinę kompetenciją. Įmonėse mokiniai įgijo praktinių įgūdžių, susipažino su karjeros logistikos srityje galimybėmis.
ES programa „Veiklus jaunimas“  priemonė  4.3 Jaunimo darbuotojų ir jaunimo organizacijose dirbančių asmenų mokymo kursai
Kursai “ Europiečiai atranda skirtingas kultūras“ Kaiseris, Turkija
Dalyviai: Vilija Bakutytė, Kėdainių PRC projektų vadovė; Dalia Sapronienė, Transporto ir verslo skyriaus profesijos mokytoja
Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 08:35