2015 m.

NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS
Neformaliojo vaikų švietimo programa „Jaunasisi konditeris“ (121100094)
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 1457 eurų.
Programos dalyviai: 23 Kėdainių miesto ir rajono vaikai.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2015 m. spalio - gruodžio mėn., Kėdainių profesinio rengimo centre, Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos. g. 105, Kėdainiai.
Programos anotacija. Neformalaus švietimo metu vaikai susipažins su konditerio specialybe,  konditerijos tradicinėmis ir naujausiomis žaliavomis, technologijomis, jų panaudojimu ir pritaikymu. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai ruoš paprastus, nesudėtingus ir šiuolaikiškus konditerinius gaminius. Užsiėmimai padės vaikams tapti savarankiškomis asmenybėmis, ugdys mokinių kūrybiškumą, norą kurti. Užsiėmimai lavins mokinių estetinį skonį, ugdys tinkamus bendravimo įgūdžius. Užsiėmimų metu vaikai  plačiau pažvelgs į konditerio specialybę, tai padės atrasti pomėgius, skatins ateityje pasirinkti šią profesiją, mokys prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje.
 
Neformaliojo vaikų švietimo programa „Jaunasisi kulinaras“ (121100093)
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 1077 eurų.
Programos dalyviai: 17 Kėdainių miesto ir rajono vaikų.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2015 m. spalio - gruodžio mėn., Kėdainių profesinio rengimo centre, Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos. g. 105, Kėdainiai.
Programos anotacija. Neformalaus švietimo metu vaikai iš arčiau susipažins su kulinaro specialybe, naujausiomis žaliavomis, technologijomis, jų panaudojimu ir pritaikymu. Dalyviai mokysis pasigaminti patiekalus iš nesudėtingų, sveikų produktų, ugdysis sveikos mitybos principus. „Jaunojo kulinaro“  užsiėmimų metu bus ugdomas mokinių kūrybiškumas, iniciatyvumas, skatinamas noras kurti. Užsiėmimai lavins mokinių estetinį skonį, ugdys tinkamus bendravimo, darbo komandoje įgūdžius, mokys atsižvelgti į kitų nuomonę, išklausyti, argumentuoti savo pasiūlymus ir idėjas.
 
Neformaliojo vaikų švietimo programa „Jaunasisi mechanikas“ (121100095)
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 887 eurų.
Programos dalyviai: 14 Kėdainių miesto ir rajono vaikų.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2015 m. spalio - gruodžio mėn., Kėdainių profesinio rengimo centre, Tranporto ir verslo skyriuje, Liepų alėja 3, Lančiūnava, Kėdainių r.
Programos anotacija. Programos dalyviai susipažins su automobilių mechaniko ir elektromechaniko specialybėmis. Užsiėmimų metu dalyviai turės galimybę išmėginti mokomojo ir pažintinio pobūdžio veiklas, naudingai praleisti laisvalaikį, kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų, ateityje įgytos žinios gali prisidėti pasirenkant automobilių mechaniko ar elektromechaniko profesijas. Užsiėmimų metu bus ugdomas mokinių gebėjimas dirbti komandoje, kūrybiškumas, smalsumas, tinkami bendravimo, darbo komandoje įgūdžiai.
 

 
ERASMUS+ programos projektas
Nr. 2015-1-LT01-KA102-013197 ,,Inžinerinių profesijų mokinių tarptautinė praktika“
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Projekto konsorciumo nariai:
1. Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla,
2. Viešoji įstaiga Kauno statybininkų rengimo centras.
Projekto tikslas - tobulinti inžinerinio sektoriaus profesijų mokinių turimus profesinius įgūdžius ir bendruosius gebėjimus, siekiant sėkmingos jų integracijos darbo rinkoje.
Priimanti organizacija: Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi (Turkija), AGENTURA EDUCO s.r.o. (Čekija)
Projekto dalyviai
Pirmoji projekto tikslinė grupė-automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko ir suvirintojo profesijų mokiniai.
Automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko profesijų mokiniai stažuotės užsienyje metu susipažins su automatinių pavarų dėžių ir transmisijų konstrukcija, priežiūra, galimais gedimais bei jų diagnostikos priemonėmis. Jie turės galimybę įgyti praktinės automatinių transmisijų priežiūros ir gedimų diagnozavimo patirties.
Suvirintojo profesijos mokiniai stažuotės užsienyje metu išmoks nustatyti suvirinimo darbų reikalavimus pagal brėžinį ir kitus specifinius požymius, mokės sudaryti suvirinimo procedūrų aprašą, paruošti metalo paviršių, briaunas suvirinimui, suvirinti juoduosius ir spalvotuosius metalus ir jų lydinius pusautomačiais įvairiose erdvinėse padėtyse, suvirinti konstrukcijas volframiniu elektrodu inertinių dujų aplinkoje.  Mokės parinkti suvirinimo režimus ir juos pakoreguoti, nustatyti siūlių defektus ir juos pataisyti.
Antroji projekto tiklsinė grupė-automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko ir suvirintojo profesijų mokytojai.
Automobilių elektromechanikų, automobilų mechanikų profesijos mokytojai praktikos įmonėje metu susipažins su naujausiomis automatinėmis transmisijomis, jų priežiūros technologijomis, diagnostikos įrenginiais bei jų panaudojimo galimybėmis. Suvirintojo profesijos mokytojai susipažins su juodujų ir spalvotųjų metalų ir jų lydinių suvirinimu pusautomačiais apsauginių ir inertinių dujų aplinkoje ypatumais bei technologinių procesų vykdymu įmonėse.
Projekto dalyvių atrankos kriterijai
Projekto dalyviai-mokiniai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: profesinio mokymosi pasiekimai, motyvacija vykti į stažuotę, užsienio kalbos žinios, gebėjimas dirbti komandoje, profesijos mokytojo ir grupės vadovo rekomendacijos.
Profesijos mokytojai darbo praktikai įmonėje bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: kandidatas turi būti automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko ir suvirintojo profesijos mokytojas; užsienio kalbos mokėjimas, prioritetas teikiamas dalyvaujantiems pirmą kartą mobilumo veikloje.
Projekto rezultatai
1. 20  automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko, suvirintojo specialybių mokinių ir 4 profesijos mokytojai pagerins profesines kompetencijas ir praktinius įgūdžius.
2. 20 mokiniai ir 4 profesijos mokytojai įgis tarptautinės mobilumo patirties, pagerės profesinės užsienio kalbos įgūdžiai.
3. Mokinių parengta informacinė medžiaga.
4. Atnaujintas  automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko, suvirintojo profesinių mokymo programų  dalykų turinys.
Paramos dydis                             38 023 EUR
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

ERASMUS+ programos projektas
Nr. 2015-1-LT01-KA102-013201 ,,Tarptautinė patirtis-paslaugų kokybės užtikrinimas“
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto tikslas - plėtoti padavėjo ir barmeno, virėjo, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programų mokinių bei profesijos mokytojų profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti paslaugų srities darbuotojų profesinio rengimo kokybę ir prestižą.
 
Priimanti organizacija: Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi (Turkija)
Projekto dalyviai
Projekto dalyviai ( viso 16 mokinių) -3 padavėjo ir barmeno, 4 virėjo, 4 kirpėjo, 2 siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir 3 prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesijų mokiniai, kurie mokosi pagal savo srities profesinio mokymo programas ir įgija atitinkamą profesinę kvalifikaciją.
 
Kita tikslinė grupė -1 virėjo, 1 kirpėjo, 1 siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir  1 prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programų profesijos mokytojai, kurie turi savo srities aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą, pedagogines ir profesines kvalifikacijas, praktinę darbo patirtį.
 
Numatomi projekto rezultatai:
Projekto metu sieksime šių rezultatų:
• 16 projekto dalyvių-padavėjo ir barmeno, virėjo, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo,prekybos įmonių vadybininko padėjėjo  profesijos mokinių - plėtos profesinius praktinius įgūžius ir bendruosius gebėjimus;
• 4 profesijos mokytojai -virėjo, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programų-plėtos technologines kompetencijas;
• 20 projekto dalyvių-mokinių ir profesijos mokytojų -patobulins tarpkultūrines kompetencijas ir užsienio kalbos žinias, susipažins su darbo kultūra kitos šalies paslaugų srities verslo imonėse;
• Atnaujintas padavėjo ir barmeno, virėjo, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programų dalykų turinys;
• Profesijos mokytojų parengta metodinė medžiaga profesinio mokymo dalykams: "Konditerija", „Buities gaminių konstravimas, sukirpimas ir siuvimas“, „Pirkėjų aptarnavimas“, „Šukuosenų modeliavimas“;
• Mokinių parengtos individualios užduotis: siuvimo mazgai „Nauji apdailos būdai“, filmuota medžiaga „Prekių skatinimo būdai“;  filmuota medžiaga ar/ir nuotraukos „Plaukų šukuosenų modeliavimo ir dekoravimo įvairiomis technikomis“, filmuota medžiaga ar/ir nuotraukos „Pagrindinės lankytojų aptarnavimo taisyklės“, pristatymai "Sluoksniuotos tešlos gaminių paruošimas" ir "Mielinės tešlos gaminių paruošimas";
• Renginys "Amatų mugė", kurio metu mokiniai galės panaudoti stažuotės savo įgytus/patobulintus praktinius įgūdžius.Projekto metu sieksime šių rezultatų:
 
Projekto dalyvių atrankos kriterijai
Projekto dalyviai-mokiniai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: profesinio mokymo pasiekimai, užsienio kalbos žinios; motyvacija vykti į stažuotę; gebėjimas dirbti komandoje; iniciatyvumas.
Profesijos mokytojai darbo praktikai įmonėje bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: kandidatas turi būti virėjo, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesijos mokytojas; užsienio kalbos mokėjimas, prioritetas teikiamas pirmą kartą norintiems dalyvauti mobilumo veikloje.Sieksime, kad atrankos ir dotacijų skyrimo procedūros būtų teisingos, skaidrios.
Paramos dydis                             38 622 EUR
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

 
Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo- Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas Nr. 2014-1-DE02-KA202-001582 “PROVED” (“Produktyvus mokymas profesiniame rengime”)
PROVED ((“Produktyvus mokymas profesiniame rengime”)  yra dviejų metų projektas, kuris yra vykdomas Suomijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir Lietuvoje.
Pagrindinis projekto tikslas yra prisidėti prie jaunimo įsidarbinimo lygio kėlimo, sumažinti mokinių, metančių profesines mokyklas skaičių ir tokiu būdu sumažinti  atskirtį tarp jaunų žmonių iš skurdžios socialinės aplinkos. Tobulinant profesinio rengimo sistemas šalyse, dalyvaujančiose projekte, tuo pačiu metu išaugs  jaunų žmonių galimybės įsilieti į darbo rinką bei jų įsidarbininimo galimybės.
Projekto tikslas yra perkelti sėkmingus alternatyvaus ugdymo ( Produktyvaus mokymosi) principus iš bendrojo lavinimo aplinkos į profesinio mokymo sritį. 
Pagrindiniai Produktyvaus mokymosi bruožai:
-     Mokymasis realiose situacijose
-     Teorijos ir praktikos siejimas
-     Mokymosi proceso individualizavimas
-     Bendrojo lavinimo ir profesinio orientavimo siejimas
Tikslinės projekto grupės:
 1. 16 – 24 metų  jauni žmonės, turintys žemą išsilavinimą ir susiduriantis su  problemomis įsiliejant į darbo rinką. Alternatyvaus udgymo būdu ( Produktyvus mokymasis) šie jauni žmonės įgaus naujos motyvacijos, sulauks paramos ir pagalbos ugdant savo asmenybę, įgūdžius bei idėjas, susijusias su profesine ateitimi. Per pagrindinį Produktyvaus mokymosi elementą ( mokymąsi per praktiką), padidės jų galimybės tobulinti konkrečią perspektyvą ( pameistrystę ar darbą).
 2. Mokytojai, kurie dirba projekte dalyvaujančiose profesinėse mokyklose/profesinio rengimo centruose /suaugusiųjų mokymo centruose.
Mokytojai bus paruošti dirbti su adaptuotu Produktyviojo mokymosi modeliu. Jie bus apmokomi tarptautiniuose bei vietiniuose seminaruose, mokyklose rengiamuose mokymuose ir studijų laiškais. Yra numatyta paruošti dalį mokymo programos ( vietiniai seminarai/studijų laiškai) susidomėjusioms mokykloms ir mokytojams regionuose.
 1. Įmonės.
 2. Ekspertai iš numatytų praktikos vietų, kurie dalyvaus mokymo procese kaip jaunų žmonių mentoriai.
Intelektiniai produktai
Pagrindiniai intelektiniai produktai - penkios pritaikytos produktyvaus mokymo idėjos/koncepcijos. Šios penkios pritaikytos produktyvaus mokymo idėjos/koncepcijos bus sukurtos bendradarbiaujant visiems projekto partneriams (naudojantis skirtinga patirtimi, žiniomis ir perspektyvomis), vietos politikais (kad užtikrinti idėjų/koncepcijų patvirtinimą bei įgyvendinimą remiantis įstatymine baze), su įmonių vadovais (užtikrinti, kad bus atsižvelgta į jų poreikius kuriant idėjas/koncepcijas bei jų įtraukimą į koncepcijų/idėjų įgyvendinimą prisidedant prie “praktinio mokymosi”). Šių koncepcijų/idėjų tvarumas bus užtikrintas per tris įgyvendinimo etapus: pasiruošimo etapas (mokymo programos kūrimas), bandymo etapas (sukurtų idėjų/koncepcijų bandymas), pasiruošimas tvariam įgyvendinimui (įdėjų/koncepcijų tikslinimas).
Šie produktai užtikrins tinkamą penkių pritaikytų produktyvaus mokymo idėjų/koncepcijų sukūrimą:
- keturių šalių, dalyvaujančių projekte profesinio mokymo sistemų analizė;
- keturi įgyvendinimo planai, skirti kiekvienai dalyvaujančiai šaliai;
- keturių šalių švietimo politikos pristatymai apibrėžiantys įstatyminę bazę, suderinti su vietos politikais;
- pedagoginės medžiagos vadovėlis keturiomis kalbomis (vokiečių, suomių, graikų ir lietuvių);
- mokymo programa, pritaikyta profesinių mokymo centrų mokytojams. Tame tarpe, mokymo ir kursų medžiaga;
- du tarptautiniai seminarai, skirti projekte dalyvaujančių mokytojų parengimui;
- mokymo programa mentoriams, tame tarpe ir informacija ir kursų medžiaga (pvz. žemėlapiai su klausimais ir užduotimis skirtomis įvairioms darbo sritims, kontroliniai sąrašai skirti, jaunuolių pasiekimams praktikoje įvertinti, medžiaga skirta mokinio pažangos praktikoje grįžtamajam ryšiui įvertinti);
- keturi partnerių susitikimai, kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių šalių: Įžanginis susitikimas, galutinė sesija ir du kiti parnerių susitikimai;
- aštuoni mokymai mokyklose, kiekvienoje iš dalyvaujančių mokyklų po 2.
- aštuoni vietiniai seminarai, po du kiekvienoje šalyje;
- vienas tyriamasis  rinkinys dalyvių savišvietai, kuriame bus pristatyta tema “Profesinis orientavimasis produktyviajame mokyme” (anglų kalba), mokytojų mokymo bei mentorių mokymo programos;
- pranešimas apie penkių pritaikytų produktyvaus mokymo idėjų/koncepcijų sėkmę ( jaunuolių kurie dalyvauja idėjos/ koncepcijos bandyme pažanga: įgūdžių, kurie būtini darbo pasaulyje ugdymas, konkrečios profesnės perspektyvos mokantis praktikoje kūrimas, motyvacijos skatinimas ir t.t.);
- keturi straipsniai išspausdinti specifiniuose nacionaliniuose laikraščiuose, skirtuose švietimui (po vieną kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių tam, kad paskatinti tvarų įgyvendinimo procesą.

 
NORDPLUS ADULT PROGRAMOS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS
 
Projekto Nr. NPAD- 2015/10009
 
„ Inovatyvus profesinės užsienio kalbos mokymas – raktas į suaugusiojo mokymosi motyvaciją“
Projekto veiklos trukmė: 2015-2017 metai. 
Projekto koordinatoriai: Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto partneriai:
Edukacinių inovacijų diegimo centras, Latvija
Latvijos universitetas, Latvija
EE-Parnu suaugusiųjų gimnazija, Estija
LV-LTD „Heiro“ Suaugusiųjų mokymo centras, Latvija
Projekto tikslai:
 • Sustiprinti ryšį tarp suaugusiųjų mokymosi ir profesinės veiklos
 • Skatinti suaugusiųjų mokymą ir mokymąsi  prisitaikant prie modernėjančios visuomenės iššūkių naudojant inovatyvius mokymo(si) metodus.
 
Biudžetas: 40 000 eurų

Projekto santrauka:
Didėjant konkurencijai paslaugų, transporto, aptarnavimo sferose, vis didesnę reikšmę vaidina užsienio kalbos žinios. Darbdaviai ieško absolventų, turinčių darbo rinkai reikalingų įgūdžių, kuriuos jie galėtų lengvai pritaikyti nuolat kintančiose, naujose, dažnai nenuspėjamose profesinės veiklos situacijose. Darbdaviai vis dažniau reiškia susirūpinimą, kad darbuotojams trūksta užsienio kalbų žinių ir įgūdžių. Geras užsienio kalbos mokėjimas gali būti svarbus veiksnys, prisidedantis prie profesinio pripažinimo ir karjeros perspektyvų. Užsienio kalbų mokėjimas yra vienas pagrindinių reikalavimų logistikos, transporto, paslaugų, aptarnavimo sektoriaus specialistams. Jiems būtinos ne tik bendrinės, bet ir specialybės užsienio kalbos žinios, kurios yra reikalingos jų profesinėje srityje. Dėl šios priežasties būtina parengti absolventus, turinčius gerus skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžius, kurie yra vieni iš svarbiausių kriterijų pasirenkant darbuotojus darbui ir užtikrinantys tolesnės karjeros galimybes.
Projekte dalyvaujančios profesinės mokyklos kiekvienais metais sulaukia didelio suaugusių  mokinių susidomėjimo verslo, transporto, paslaugų sektoriaus specialybėmis. Mokiniai tikisi gauti pačią naujausią informaciją, įgyti vertingos praktinės patirties. Norime parengti specialistus, kurie galėtų laisvai konkuruoti darbo rinkoje, labiau pasitikėti savimi. Būsimam darbuotojui, kuris turi profesinių žinių, tačiau neturi specialybės užsienio kalbos įgūdžių, tikrai nelengva rasti darbą. Specialybės užsienio kalbos mokymas(sis) suteiks mokiniams galimybę savarankiškai ar su mokytojo pagalba įsisavinti žinias ir įgyti įgūdžius.
          Naudinga bus ir tai, kad mokymo vizitų metu skirtingų šalių profesinių mokyklų darbuotojai turės galimybę susitikti ir pasidalinti gerąja veiklos praktika.
 
Projekto metu sieksime šių rezultatų:
 • Bus sukurti profesinės užsienio kalbos (transporto, verslo ir paslaugų)  mokymo moduliai elektroninėje erdvėje, bei išleisti popieriniame variante;
 • Tyrimo atlikimas, duomenų rinkimas ir apdorojimas;
 • Elektroninio įrankio sukūrimas mokomąjai medžiagai talpinti;
 • Projekto elektroninės platformos sukūrimas;
 • Profesinės užsienio kalbos modulių testavimas
 

 
VAIKŲ VASAROS POILSIO IR UŽIMTUMO BEI NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMA ,,AMATŲ STOVYKLA”
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 580 eurų.
Projekto tikslas - plėtoti vaikų socialines kompetencijas, skatinant jų domėjimąsi senaisiaisKėdainių krašto amatais, savo krašto tradicijomis, padėti atrasti ilgalaikius pomėgius.
Programos dalyviai:  25 vaikai. Dalyvaus Kėdainių PRC 9 klasės mokiniai, vaikai iš mažas pajamas turinčių šeimų, gyvenantys Šėtos g., Vilainių k.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2015 m. rugpjūčio 3-7 d., Kėdainių profesinio rengimo centre Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos. g. 105, Kėdainiai.
Programos anotacija. Vasaros stovykla skirta 10-16 metų vaikams, kurie mokosi Kėdainių profesinio rengimo centre 9 klasėje ir vaikams, gyvenantiems Šėtos g. bei Vilainių k. Stovyklos metu vaikai turiningai leis laisvalaikį, bus organizuojamos amatų dienos, kurių metu vaikai susipažins su senaisiais Kėdainių krašto amatais. Projekto dalyviai turės galimybę išmėginti mokomojo ir pažintinio pobūdžio veiklas ir atrasti sau labiausiai patinkančius amatus. Su amatais supažindins ir praktinius užsiėmimus ves Kėdainių profesinio rengimo centro profesijos mokytojai, kurie turi ilgametę darbo patirtį.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 08:39